Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

یک ستاره در هفت آسمان

Description

Keywords

H1

یک ستاره در هفت آسمان

H2

کمک گرفتن از ذره بین گرانشی برای بررسی اختروش ها
در فیسبوک با ما همراه شوید
پربازدیدترین های هفته
پربازدیدترین های ماه
پربازدیدترین های همیشه
پیوندها

H3

مسیه و یازده یارش در آسمان
هابل یک سیاره آبی‌رنگ یافت؛ واقعا آبی!
رونمایی از «دُم» سامانه خورشیدی!
گرد و خاک یک گاو نر
لکه های غول پیکری که دارند از روی چهره خورشید می گذرند
یک ستاره ابرغول به نام گاما ماکیان

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

از در که می این را های ستاره یک آن سیاره ای است هم تصویر خورشید رنگ سحابی خورشیدی ذرات سال سامانه دیده بزرگ نام روی ولی هفت آیبکس سمت آبی همین آسمان فضا برای کم نشان زمین شده دانشمندان دهد apod دارد گرفته گرد زمینه شود دارند پدید نمی نخستین کهکشان اش جای هابل میدان 189733b سرعت نزدیک درجه نوری میان اندازه بسیار تازه شما برچسب‌ تلسکوپ نجومی هایی روز در ۴ شد ماکیان گاما اصلی منطقه نامه nasa لکه solar مرکز فضایی شکل شوند خنثی مغناطیسی ناسا گاو دور غول بالا تر ترین چپ عنوان چشم nebula ماه تا ibex جرم مرز ابرغول بود ۱۱ ستارگان خوشه مناطق دیگر واژه ngc

Medium relevance
 

gov برگردان تر منبع sun یا توان یافته چنین اند تاکنون کند ابر تواند کنجکاوی رشته ry-گاونر کیهانی دنباله دُ بررسی خودمان عکس کرد منتشر نور گروه چه بخش space چیزی گوید نقشه بیش پیش فلکی صورت راه یازده شکارگر گونه دست پرسرعت است، جو ژوییه پرانرژی کیلومتر برخورد دمای چرخد شناخته نر سیر vdb دارد، magnetic گازی ابری بادهای شیشه فراخورشیدی شیری astrophysical journal آورده مانند مقاله باز آب خواهد حتی بار تعیین شبدر مشتری راست سر اتم انداز کامل پایه هوردم پیرامون درخشان داده سانتیگراد چهره نما سایه ۲۱ ۱۳۹۲ 2 دیدگاه غبار آمده نخست لوله messier galaxy لحظه ۶۹۱۰ دانه ۱۳۱۸ cloud پیکره میلیارد v1023

Low relevance
 

شکارگر گونه دست پرسرعت است، جو ژوییه پرانرژی کیلومتر برخورد دمای چرخد شناخته نر سیر vdb دارد، magnetic گازی ابری بادهای شیشه فراخورشیدی شیری astrophysical journal آورده مانند مقاله باز آب خواهد حتی بار تعیین شبدر مشتری راست سر اتم انداز کامل پایه هوردم پیرامون درخشان داده سانتیگراد چهره نما سایه ۲۱ ۱۳۹۲ 2 دیدگاه غبار آمده نخست لوله messier galaxy لحظه ۶۹۱۰ دانه ۱۳۱۸ cloud پیکره میلیارد v1023 earth blue خبر است؟ deep telescope توانستیم letters رده پشت کل چقدر طیف سیگنال فضاپیمای شده، نامیده آشنا سده توصیف heliotail چهاربرگ کاوشگر بندی همچون dust خرس دار باریک یکی کنند آمد نگاهبانی پنگوئنی تخمش تهیه شرایط کمک چگونه تکه ۲۰ شود؟ اید داد پژوهشی عبارتند هلال سطح پذیر هنوز مشاهدات نویی باعث حدود چنان دانستن دشوار شماره اند، مولکولی توانید لوب چند بخشی پیکری جمله باشد جوان umbra تیره میرا کردند پس زده tauri خاک خوانده interstellar field neutral اینجا فضای گام پرستاره مجموعه کاملا شدن کمان ناحیه پهنای نفوذ رو لبه بلندی دید صدر همراه کاری کنار درون بازتابی سرتاسر مشاهده جوشان شار تصویربرداری واقعیت نمای پیشا-رشته penumbra راستای دل بسیاری درباره صفحه بیرون خود ناشناخته بهره ۲۰۱۳ شاید هم‌ شود، بارد ۷۰۰۰ باران فراسیاره ایست بادهایی انگیز گمان داغ برنامه رهبر گذشته گسیلشی نشری دانشگاه پونت می‌ برد اش، واقعی دیگری دانشمندان، گفته m21 m18 m22 m23 m25 emission m20 milky فیلم cluster m16 m17 m28 m24 دنیای واقعا بیگانه دوردست نقطه یافت؛ آبی‌ بینید مطلب، پایین بینیم ۱۳۹۲ 0 دیدگاه راستی فاصله اگر هوای انجام فارنهایت ۱۰۰۰

Very Low relevance
 
earth blue خبر است؟ deep telescope توانستیم letters رده پشت کل چقدر طیف سیگنال فضاپیمای شده، نامیده آشنا سده توصیف heliotail چهاربرگ کاوشگر بندی همچون dust خرس دار باریک یکی کنند آمد نگاهبانی پنگوئنی تخمش تهیه شرایط کمک چگونه تکه ۲۰ شود؟ اید داد پژوهشی عبارتند هلال سطح پذیر هنوز مشاهدات نویی باعث حدود چنان دانستن دشوار شماره اند، مولکولی توانید لوب چند بخشی پیکری جمله باشد جوان umbra تیره میرا کردند پس زده tauri خاک خوانده interstellar field neutral اینجا فضای گام پرستاره مجموعه کاملا شدن کمان ناحیه پهنای نفوذ رو لبه بلندی دید صدر همراه کاری کنار درون بازتابی سرتاسر مشاهده جوشان شار تصویربرداری واقعیت نمای پیشا-رشته penumbra راستای دل بسیاری درباره صفحه بیرون خود ناشناخته بهره ۲۰۱۳ شاید هم‌ شود، بارد ۷۰۰۰ باران فراسیاره ایست بادهایی انگیز گمان داغ برنامه رهبر گذشته گسیلشی نشری دانشگاه پونت می‌ برد اش، واقعی دیگری دانشمندان، گفته m21 m18 m22 m23 m25 emission m20 milky فیلم cluster m16 m17 m28 m24 دنیای واقعا بیگانه دوردست نقطه یافت؛ آبی‌ بینید مطلب، پایین بینیم ۱۳۹۲ 0 دیدگاه راستی فاصله اگر هوای انجام فارنهایت ۱۰۰۰ آشکارا نیم‌ آل مقام ایده حالی برنزی دمایی شگرف تشکیل پرلکه کرد، پژوهشگران داند کس شوند، پهنایی هیچ خروشان شمار زیبایی خطرناک بیافریند قطبی شفق سوی دیگر، انرژی کنارش مناطقی نوشته زیر زیانبار عمودیند، تقریبا هستند ها، هر آشکار region پرآوازه آسمانی شمالی صلیب ماکیان ستاره گامای آسمان مسیه دجاجه، رایجش ببینید، ستارگان، ابرهای برق پرزرق forming صدرالدجاجه میانه هابل، یارش sunspot flare magnetosphere کره هوایی راز چرخند تراوش astronaut satellite ۱۹ نیم سایه یک granule همین tubes aurora flux نظر فضانوردانی پایدار شکافی مرحله تبدیل زودی مبش گرانشی‌ دیدارپذیر فرگشت تکامل پایین، ابرغبارآلود زردفامش ۲۶۰ ببینید بار، پرده کدر رُ پایانی غباری زاینده -ابری گاز وزش نمایانست حقیقت، بنامید حودش دیدند مریی نسبتا خنک متغیر، شده- ببینیم رسد، ۵۰۰ درست فامی اکنون گذرد پیچیده آمده، بدتر بازتابی لکه شکلی گذرند یکی مغناطیسی، شراره آسمان این ماهواره غبار، کند، مغناطکره آورد راهی پرتوان tau تفاوت شب روز هابل pre-main molecular taurus خیره کننده خواهران sequence natal stellar evolution 30 همین collapse gravitational reflection variable مدار، تابناک اُ آزمایش آتش چین دیوار شگفتی شاهکار کند آیا بی وزنی تصویر شده تیله بازی خدایان وارد وویجر پیکسلی skip بهرام سرمای یار ماه تصویر حکایت کنند امکان وجود کیهان ژرفای اسرارآمیز رویدادهای سهمگین ۶۰ زیست استیکس شوید پربازدیدترین کربروس ماکیان رونمایی کهکشان لکه گذرند گرد نر یک بهرام ماه بعدی دید عکسی یادگاری گرفت پیوندها دانشنامه خواهید آنچه موجود نیست، شده؟ شناسی فرهنگ ریشه ایران اخبار علم نجوم شناسی امروز شناختی اخترشناسی-اخترفیزیک آسمان شب تصویر شد این انفجارش بینیم پربازدیدترین همیشه زمین تحویل سیاهچاله چرخش ایستگاه شده آن هنگام شن رنگی عصر شود سنگی خورد نمادین تصاویر فرستاد تصویر کند صحنه ببینید این کج sagittarius چیزیست ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ دوریِ برآورد برخی برآوردها ۷۵۰ پیله پرتوهای همان ملاقه eagle برادران صورتواره- دام اندازد -------------------------------------- ۱ همند کمی قرص sidebar یک trifid برابر آسمان، تلسکوپیِ همگی گستره خوشه‌ | skip محبوب درک‌ پروانه جدا رگه ۱۸۳۲ omega بال اسپیتزر برادر گرانشی اختروش ها برای بین ذره تر اشتراک پیام‌ گرفتن خواندن بکلیکید در charles ۲۰۰۷، وزد celebrity status فیسبوک شوید پربازدیدترین هفته سرمای قدیمی ماگیان پیام‌ asterism constellation swan northern cygni سوار supergiant gamma cygnus sadr butterfly nebula همین ۱۸ open moon lagoon plane برافروخته پانزده دستگاه معمولی m۲۱ ابزار دقیقا قلمرو عقاب گسیلند، کنیم دیوید باختر آنتونیوی تگزاس، جنوب بنیاد مک کامس، سربازرس تصور توانیم مسیه m۱۶ شارل اخترشناس را نشان نموده کیهان‌ پویانایی زمان آیا m۱۸ هورسپهر هلیوسفر، گردش ذراتی زمینی ایِ بوده نویسنده گرچه سنجد گیرد شیوه آیند برخوردها زد دانند خنثایی امگا خنثای گیرند؛ بلکه درستی تاثیری زمین، وزند ساعت مسیرهای m۲۳ m۲۵ مدل m۱۷ بودند، رصدهای m۲۸ واقع، m۲۲ نمود ندیده بودیم کردیم گویی باید همیشه باشیم، تر رنگ پنداری داشته مرداب عملا بیانیه ثابت ماند زیرا دریابیم آشنایند نماد گفت روش یافتن شگفت cobalt planet exoplanet color رصدی سازیم dot خوبی دیدیم آکسفورد بریتانیا، پژوهش ایوانز تام تابید توانست نماید توسط یکم هنگامی چیزهای رفت، بود، وسیله اوت نشریه زایی hubble دوستان ساختار کوچک دیدنی، ۱۸، آیبکس، هم در پازل همه نوازد هوردُ ناسای اِ تصویرسازی جورنال آسترونومیکال در محدوده ۱۰ تر فردریک فهرستی glass spitzer نگاشته frédéric آسمان‌ بریتانیا jupiter giant spectrum 189733 منبع داغ رونمایی تصویری سرشت اکستر دیدگاه com برگردان ۱۳۹۲ 1 برسند، خطی دار-مانند حرکت آهسته ویدیوی فراسریع سامانه‌ مان بیفزایند آنست پنداشته میانه واژه comet سیل شورشی شکافته آسای بودید قلب دار-مانندی شناخت درازای آگاهی ندارند، گیرند قرار جهتگیری پیدا محلی گمانند ته‌ کنونیشان آزمایند درک رایانه همتاسازی محو نگاره بازشناخت boundary explorer نر این ۶۳ خاکی شلوغ هزاران nasa برگردان منظومه هورسپهر گرد پهنا گوناگون، پیدایشند، نیرومند سنجش ستارگانی درجه، ثور تنها ۴۵۰ science1 mira منبع mccomas southwest institute david محدوده four-leaf clover heliosphere energetic لاجوردی counter clockwise llorionis simulation wind سرخ arik posner باردار مغناطیسی‌ دریافت باران‌ هایشان ۲۰۰۸ ماموریت پوزنر، دانشمند واشنگتن شگف تزده ocean هوردم، جاهایی کشیده روبان-مانند ساخته گسترده نوار آریک یک‌ رخ قوس هراس دلیل آیند، پیمایند نتیجه، کجا پشتشان جریان پادساعتگرد وری زرافه جهت تر ولی دادند دمی m۲۴ خالی پر مداری چرخه ساله تنگ رایج میزبانش واقع الگوی فعالیت البته است؛ دورتر هنری چرخیده اندکی دهد، تراز نیست استوایش هایش فیزیک هستیم پیوستن دانش سریع بینندگان از۱۰۰۰ پیشرفت مشاهداتی نمایان نسبت سیاره، قطب سو سوزان آمیزه طیف دیدنی بالا،

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

یک

Medium relevance
 

های در از ستاره پربازدیدترین آسمان

Low relevance
 

از ستاره پربازدیدترین آسمان هفت

Very Low relevance
 
هفت نر لکه غول گاو پیکری دُ رونمایی سامانه خورشیدی گرد خاک دارند ابرغول نام گاما ماکیان گذرند می آبی روی چهره خورشید که سیاره بررسی اختروش فیسبوک همراه برای گرانشی کمک گرفتن ذره بین شوید هفته هابل آبی‌ رنگ یافت؛ یارش یازده ماه همیشه پیوندها مسیه واقعا