Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

آکادمی ترانه | نخستین دانشنامه‌ی تخصصی ترانه، ویژه‌ی انتشار آثار ترانه سرایان معاصر

Description

نخستین دانشنامه‌ی تخصصی ترانه، ویژه‌ی انتشار آثار ترانه سرایان معاصر

Keywords

H1

"بغضــــــــ"
مــــــرگِ یک همترانه!!
عشق موقت
منم همین جای ترانه میرم!
طـــــــــــاعـــــــون
(( پیغمبر تنهای قوم عنکبوت…! ))
(( خــــــاطــــرات کــــــاغذی…! ))
مرثیه نیمه دی
دعا کن برام
تورو تنهات میزارم
تو نیستی…
سکانس
""سرپناه»""
" خواهش "
فرصت دوبـــاره …
شکوه
تماشا
تنلنگر خاطره
تولد غریبانه
خرافاتی
نشکن
قسمت نبود
تو آزادی
این خنده معجزه س
عطری از دلتنگی
یادت میاد…..
تف به رسمت روزگار

H2

H3

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

نمایش ادامه انتشار شماره ثبت نویسنده تیر ۲۰ زمان از ديدگاه‌ها که تو نويسنده ترانه این در کتاب رو می بی سایت بخش شد تکه تا سعید یک عروض قافیه کن تهرانی سمیر های شده تنهایی» یه «چهل توو همه برای مهدی هم

Medium relevance
 

پاره عشق آکادمی محمد خرید دعا مدیر من… ای چشم توی است صادقی خنده دوم معجزه آزادی منو برام لحظه خیلی دست آنلاین پر یادت روزای شب کم دوری معاصر دارم چاپ صحنه بیا منتشر

Low relevance
 

چشم توی است صادقی خنده دوم معجزه آزادی منو برام لحظه خیلی دست آنلاین پر یادت روزای شب کم دوری معاصر دارم چاپ صحنه بیا منتشر نیمه روزی خواهش مریم علیرضا جلائی فارسی کلیات قدم بهرامی ساسانی می‌نویسم ۱۸ زیر کردی کارورزان تموم هایی قلب احمدوند » طوفان محمود مجموعه اعضای فرید ۵۴ چشمام همین جای میشود پیشنهاد نمایید ۳۳ ۵۰ وزن کارگاه ارسال ۱۳۹۲ ۱۵ تو خاطره سطح را تصویر صدا انتخاب تن باز روزا دلم ۴۲ تورو ساحل نسخه علمی هق علاقه مندان سکانس ۱۵ دل نقد آخرین قصه ۱۱ آن تنهایی خانواده شعر حذفت خوب شرافت گفتی هارو ولی همیشه فرهاد

Very Low relevance
 
نیمه روزی خواهش مریم علیرضا جلائی فارسی کلیات قدم بهرامی ساسانی می‌نویسم ۱۸ زیر کردی کارورزان تموم هایی قلب احمدوند » طوفان محمود مجموعه اعضای فرید ۵۴ چشمام همین جای میشود پیشنهاد نمایید ۳۳ ۵۰ وزن کارگاه ارسال ۱۳۹۲ ۱۵ تو خاطره سطح را تصویر صدا انتخاب تن باز روزا دلم ۴۲ تورو ساحل نسخه علمی هق علاقه مندان سکانس ۱۵ دل نقد آخرین قصه ۱۱ آن تنهایی خانواده شعر حذفت خوب شرافت گفتی هارو ولی همیشه فرهاد ۱۳۹۲ ۳۹ چی سحر آرمده پرت ایستــــــــادن کشید خیالــــــــــم پروانــــــــــه دوبـــاره نداشت سراپام شد؟ پاهـــــــام حواس دلــــــــم پـــــــر قدرت ۱۳۹۲ ۸ پاشو چقدر خوام حیف دلت بدونی پاشو ببینی وفا نگام جدا عزیز ۱۳۹۲ ۲۴ یه حسی میکنه دوباره ثلاثی تماشا سپرمت… ۷۱۳۴۲-۶۸۸۵۴ فرصت طهماسبی موند؟ نگه داشتم حرفـــــــامو خیره بهت سر ابــــرا گذاشت چی تووی گلـــــــوم سکوت ۳۹ شکوه مهتا ۱۷۷ ۷۱۳۴۲-۶۸۷۸۲ روو لبهـــــــــای یهو شبنم تو برزخ آغوشت تو گرفتارم تو… ۷۱۳۴۲-۶۸۸۳۷ حرمِ بیدارم بدونِ عکساتو میبوسم تو خونه شبا صبح ۸۹ باقری دید درهمن سکانس پُر فاصله میشه مبهمن دُرُس ۱۳۹۲ ۸ می سازی فیلم ترسناک گریه همه کابوسم دارم یاد توسحر کردم همش توفکر غربت شبهای من،نمیرسم نزدیکت همونوقتی میرفتم،نمیخواستم برگردم بودم،منو خاطرت نیستی کاظمی خونه مدام حالِ ۶۸ ۷۱۳۴۲-۶۸۷۹۷ بردی آخه وقتیکه میرفتم… اَس میون حرفامو بـاور کن واسه احساس یکم نازم میترا ۱۳۹۲ ۳۲ دوسِت گل پروام قلبت چشمات که… ۷۱۳۴۲-۶۸۸۴۳ ۱۵۸ حرمت مستم قسم داور کن نگو ترسی هردومون نوری‌ سمانه امشب با حس بی‌پناهی روشنای طیّب» از ۱۳۹۲ ۵ «محمود ۷۱۳۴۲-۶۸۸۴۹ ۸۰ سرپناه» طیّب خورشید هجوم ساده‌ی خلوتم نگاه… ۷۱۳۴۲-۶۸۷۸۰ بی‌تکیه‌گاهی زایش دل با سیاهی خوب ای آرزوهام وارث تنگی ۳۲ گذشت،… دادی نه عشقی اصراری انکاری دیگه چشمَم آزادی از کیارستمی عشقتو نگیر رویای ۷۱۳۴۲-۶۸۸۴۲ ۸۵ افتادی تو آزادی تویی فریاد ۱۳۹۲ ۱۸ سکوته زنه تنها شکست منه چشماتو محرابی ۸۳ شادی وفا ر‌و سنگِت چه ۷۱۳۴۲-۶۸۸۶۸ بزن آسمونم چراغی که… کینه ۷۱۳۴۲-۶۸۸۶۰ ۶۶ قسمت قفس نشکن ،… آسمونُ ۷۱۳۴۲-۶۸۸۴۴ دید اما کنج نبود مجید بزن قلب بگیر محکم بگیر تو کوچه فکر قیطانی ۱۳۹۲ ۱۱ رویای همپای من با خواهشا هام ۱۳۹۲ ۴ اگه حسّانی میاد مرغی بالــــی تو ثعلبی جاسم پوسیده چمدانی دست… ۷۱۳۴۲-۶۸۸۱۹ میاد… غم خودت کشیدی بند انگشـتم درونِ موج هات ناله غرقی لرزی بد حالی *** به کت حرف یک ۷۱۳۴۲-۶۸۷۸۶ تا… ۶۹ عطری دلتنگی بخند این بانوی ببند از غصه رد شو شاهین راشدی مردی برف روزه بوسه حافظ حتی حافظ پیر فردا غزلی ۱۳۹۲ ۷ شبی پاییز رو ها در مقصد یک همنفس وقتی پرنده نیلوفر غریبانه شدم نهضت ۱۳۹۲ ۱۱ یه تولد ۷۱۳۴۲-۶۸۸۴۶ غروب بود از اون بم کیک بیست اینجا تویی کم نه تبریکی سوتی چه امشب فقط نمیخوام یکی شمع یه آهنگِ غم هیچی بهونمون نشد من گرمی… عریان ۷۱۳۴۲-۶۸۷۸۳ ۱۳۰ ۲۴ میکنه تو رهـــــا کنه از دلواپسی جـــدا کــــنه تو تنلنگر ۱۳۹۲ ۵ همپای چه بود چه حرف زده کنار شادمه چه قدیم، یادمه تصویر تو، طرح جشن سوت دنیا… کردم ۷۱۳۴۲-۶۸۸۹۶ ۱۰ نشکن آرزو دریا زیادی توش هست قبول عباس قرایلو من اگه حوصله تف شد یه نامه شد آخرین ۱۳۹۲ ۹ اگه شد دل ناباور من وقتی اشتباهات بشه روزم نیستی این دوری سومین… ۷۱۳۴۲-۶۸۸۵۸ ۱۰۴ رسمت روزگار کوری هیچ سال ۱۳۹۲ ۱۴ فراهانی خرافاتی بهنام دوست هوای موسیقی نزدیک ساخته ذهنی خیری ۱۳۹۲ ۱۰ روی ملودی خاص بپا دی اقبال شود این نظیر نشانگر ارزش قطعی دوم» ۴۸ ساعت تصمیم «چاپ محتوای افتخار کیفیت نسبتا بالاتری برخوردار لحاظ کتاب- خور توجهی است، -چاپ پس تنها چهل سرای عضو پروانه ترانه” مشترک مجدانه عزیزان پشت دومین «۷۷۱۳» «۶۰۶۲۱۶۵» ناشر خریداری تمام باعث چند مصرّانه رسید شایان توجه محض مولفین حاضرین ۳۶۹ ۵۸ مــــــرگِ همترانه ۷۱۳۴۲-۶۸۸۵۳ بغضی… گنبد طلا حــرمت داره مثل رسول آدینه کدورتی بگیرن خصلتِ خانواده اینــه اعضای خانواده بیفته ۱۳۹۲ ۳۳ گاهی اوقات ممکنه اتفاقاتی دیــدن حســرت است،… بغضــــــــ ۱۳۹۲ ۵۸ » خواننده داده قرار نفیس میتوانند طریق لینکی آهنگ افشار » برنامه شهر باران” شبکه رمضان مبارک تنظیم پخش ایام ماه پیگیرهای میرسانیم انتظار آنلاین‌ها 18 مخاطب کاربر اطلاعیه کاربران لیست آکادمی تازه‌های تکمیل صفحه نخست ورود کاربران‌سایت ثبت‌نام بارکد مرسولات «همۀ کاربران بخوانند عامیانه خواهی نظر آزاد عماد بهاری «۲» معرفی حتما سرایان جدید شما نیاز آثار ویژه‌ی نخستین دانشنامه‌ی تخصصی ترانه، مجدد پروفایل گزینه تغییر مشخصات کلیک راست سمت تان دارید جهت منوی برخی مختصات عروضی تقطیع سوم مبانی املای فایده ارکان جدول مشهور چهارم آهنگساز چیست؟ عرض احترام به اطلاع گرامی سلام کتاب با نوروز کهن فرزاد مظاهری پنجم اشعار «۱» فروش اسکریپ قبلی اسدی بنی فنی هنری آنها آناهیتا راه اندازی جناب کریمی» ششم اوزان قلم «به سرایی تاریخچه سیر تکاملی کـــه خیر موندنت استخـــــــاره کنی ایـــــنروزا چاهــــای آیـــــه و آیـــــه ذره پاکـــیه عشـــقِ حـــــس عالم هر مرثیه رفیعی راد ۱۳۹۲ ۱۴ پرسه ۵۱ ۳۵۵ نفــــس فریادن و توو… ۷۱۳۴۲-۶۸۸۵۹ کـــنی ذره مونو خون فواره زد روز جهان… دریای واژه شکستن سمّ سرنوشت از گلوی ۷۱۳۴۲-۶۸۹۲۴ ۲۸۹ مشتایِ درشتِ سرنوشت خاطـــــراتِ کاغــــذی میشم ۱۳۹۲ ۵۱ ساده ۲۳ خــــــاطــــرات کــــــاغذی… الهه اتوبان شبِ شده بذار رخ بده دلت… طاقتم برام دعا زندگیم بدتر بشه صدام جواب ۷۱۳۴۲-۶۸۸۵۲ ۱۱۶ راهم میام پیشت جاده بدوز ۱۳۹۲ ۷ چشماتو ۱۳ تنهات میزارم امید برام نذار آب اشکو هندزفری گوشم جاده تاریک بالاپوشم توی بود دی حجم تهران ری خیس باران نمور چشمک ۱۳۹۲ ۱۳ دعات مستجاب برام چشام خیس سجاد ۱۴ لامپ زنون… ۷۱۳۴۲-۶۸۸۱۳ ۹۲ زد استخوناتو دفترای آیدین قره باغی ۱۳۹۲ ۱۸ یه میرم منم بارید ساعت عزای ۷۱۳۴۲-۶۹۰۷۳ ۳۱۲ جوری مهره کنن یه زهر کاری میریزن بهانه وبی چیدن اینبار از کنن آینه بشکنن ساده بغض فهمید ۷۱۳۴۲-۶۸۸۶۶ ۳۷۹ موقت فریبا جمع… دور همدیگه میخوان آکادمی یک بزرگن سید موسوی عشقت لرزه عجینه شب دردتو تب اینه وقتی ۱۳۹۲ ۴۲ عشق موقت محکومی رفتن تقدیر شعرت ب میشینن پیغمبر تنهای قوم عنکبوت ۲۶ ۲۲۰ ،هوا بویِ عطرت رو… ۷۱۳۴۲-۶۸۸۲۳ حمیده سادات سیگار روشن وحشی شده لشکر الرحیم الرحمن غفوریان ۱۳۹۲ ۲۳ بسم الله کردن آغوش طـــــــــــاعـــــــون فرجام خیراللهی ۱۳۹۲ ۲۶ داره ۲۸۳ ۷۱۳۴۲-۶۸۸۶۴ چشات میخندن منتظراّ زجه هات… صدای جیرجیر بین دیوار وای چقد گیره پنجره لرزیدنم گیره عادت صندلی من جای صدایی هاتُ گم

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

ترانه

Low relevance
 

انتشار آثار معاصر ویژه‌ی سرایان تو ترانه، نخستین دانشنامه‌ی تخصصی

Very Low relevance
 
انتشار آثار معاصر ویژه‌ی سرایان تو ترانه، نخستین دانشنامه‌ی تخصصی خاطره تولد نشکن تنلنگر خرافاتی غریبانه دوبـــاره سرپناه» قسمت خواهش فرصت شکوه تماشا عطری میاد… یادت تف رسمت روزگار دلتنگی از این آزادی خنده معجزه سکانس نبود کن جای همین میرم طـــــــــــاعـــــــون پیغمبر منم موقت مــــــرگِ بغضــــــــ یک همترانه عشق تنهای قوم برام آکادمی تورو تنهات میزارم دعا دی خــــــاطــــرات عنکبوت کــــــاغذی… مرثیه نیمه نیستی