Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

.:: ACECR.ac.ir - جهاد دانشگاهي

Description

جهاد دانشگاهی :: Iranian academic center for education,culture and research

Keywords

جهاد دانشگاهی , رویان ,پژوهشگاه ابن سینا ,مرکز ناباروری ابن سینا ,سلول های بنیادی رویان ,خبرگزاری ایسنا ,دانشگاه علم و فرهنگ ,معاونت آموزشی ,دانشگاه علمی کاربردی ,دکتر محمد حسین یادگاری ,پژوهش و فناوری ,مجتمع تحقیقاتی ,جهاد دانشگاهی تهران ,پارک علم و فناوری ,مرکز رشد ,رویش ,مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ,SID ,Isna ,مرکز اطلاعات علمی ,جهاد دانشگاهی اصفهان ,پژوهشگاه ICT ,جهاد دانشگاهی علم و صنعت ,جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف,ispa,افکار سنجی دانشجویان ایران,موسسه آموزش عالی,پژوهشگاه علوم انسانی,دانش بنیان,مرکز گردشگری دانشجویان ایران,istta.ir,isna.ir,پژوهشگاه فرهنگ و هنر,صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران,گروه مشاوران افرند,Afrand Group,Akbar Rasouli,sid,scientific,information,database,paper,journal,ejournal,article,iran,jahad,ACECR , اکبر رسولی, کتاب,دانشجو,دانشگاه,انتشارات,جهاد,جهاد دانشگاهی,علم,فنی,رایانه,پزشکی,جستجو,فروشگاه,پایان نامه,مقاله,اخبار,خبر,تهران,ایران,فرهنگی,کتاب سال,جهاد دانشگاهي , دانشگاه تهران

H1

H2

H3

H4

H5

موسسات
مراکز
سازمانها
پژوهشگاه ها
پژوهشکده ها
واحد هاي استاني
واحد هاي استاني
واحد هاي تهران

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

در جهاد دانشگاهی پژوهشکده مرکز برگزار شد ملی استان خراسان پژوهشي البرز اطلاعات علمی علوم زیستی مواد غذايي مطالعات کارگاه ژنتیکی پژوهشی علم نامه ذخایر شود دانشگاهي می

Medium relevance
 

پستان تا توسعه موسسه گروه فرآوري طرح فرهنگی همت آموزشی آموزش از عمل داد جشنواره تهران سرطان تحقیقات خوزستان چهارمین برگزاري تفاهم انعقاد رئیس همایش دکتر تحقيقاتي جهاددانشگاهی کرد تاريخ خبر بانک راه ایران

Low relevance
 

از عمل داد جشنواره تهران سرطان تحقیقات خوزستان چهارمین برگزاري تفاهم انعقاد رئیس همایش دکتر تحقيقاتي جهاددانشگاهی کرد تاريخ خبر بانک راه ایران مراکز پژوهشگاه هيات قطب بهشتي میکروارگانیسم علمي حضور ثبت منصوب چرخش اخبار پذير صنعتي مرکزي رضوی؛ نگهداری مرکب جهادددانشگاهی شناسایی افتتاح معرفی اصلی معاون فناوری مسئول افتخارات سوی کتاب فرهنگي پیشگام وکاربرد دفتر ای فاضلی ماهه شاهزاده امور پزشکي تکنولوژي بودجه آغاز اولین عنوان دبیر خبرگزاری برگزاری عالي دوره فناوري بند خون بارگذاری ناف بیشتر هنر جراحی انکوپلاستی غربی پیوندها امضای همکاری میان را اصفهان آن طراحي پروژه معاونت بخش مازندران ايكنای اجتماعی دانشگاه آذربايجان

Very Low relevance
 
مراکز پژوهشگاه هيات قطب بهشتي میکروارگانیسم علمي حضور ثبت منصوب چرخش اخبار پذير صنعتي مرکزي رضوی؛ نگهداری مرکب جهادددانشگاهی شناسایی افتتاح معرفی اصلی معاون فناوری مسئول افتخارات سوی کتاب فرهنگي پیشگام وکاربرد دفتر ای فاضلی ماهه شاهزاده امور پزشکي تکنولوژي بودجه آغاز اولین عنوان دبیر خبرگزاری برگزاری عالي دوره فناوري بند خون بارگذاری ناف بیشتر هنر جراحی انکوپلاستی غربی پیوندها امضای همکاری میان را اصفهان آن طراحي پروژه معاونت بخش مازندران ايكنای اجتماعی دانشگاه آذربايجان گردهمایی رضوی اثربخش ارتقای پژوهشگران گفت دستاوردهای هشتمین میکرواگانیسمهای دستیابی عامل انداري عضو ایمنی زجاجي مهندس معاونتهاي مبنای عملی تجارب دارویی سبد رویان‌ هیئت شیر بزهای وارد تراریخته ومزیتهای منطقه گردهمايی هفتادمين سراسری چاپ يادگاری معاونان بیوتکنولوژی دادگستري شدند بندي دنیای مقاله وزارت همكاري تأکید قرآن نشریه دهیاریها اندازی البرز؛ نمایندگی تابستان ریزی سامانه سیستان web بلوچستان؛ دوره جانوری آشنایی های اندازي استانی فراخوان توسط برای بار نام خبری به‌عنوان برتر عرصه نشست knowledge پایگاه شمالی؛ سامانه يزدي مشخصات نیروهای بومی سيدخليل نمایندگی عمومیپژوهشیآموزشیفرهنگیاشتغال اين پور،‌معاون حسيني شمالی عبدالرحمان رمضان مبارك استنادی فصلنامه ايثارگران ماه ويژة ؛ پنجمين كارگاه آموزشي تدبّر اسلام سبک بويراحمد کهگيلويه کرمانشاه استاني فارس قزوين قم کردستان کرمان گيلان گلستان هرمزگان مشهد لرستان | واحد واحــد فرهنگ بهداشتي پايه ريزي گياهان دارويي زيست محيط گردشگري همدان يزد واحد تهران امير بلوچستان واحد سيستان سمنان کبير الزهرا معلم خواجه مدرس تهران تربيت س تربيت زنجان شمالي اردبيل غربي مرکزي شرقي آذربايجان استاني آذربايجان ايلام چهار جنوبي بختياري محال وبرنامه شيميايي کار بازار رساني اطلاع ذخاير ژنتيکي دکل ساخت مهندسي انقلاب مرکز علمي مرکز رشت موسسه فرهنگ موسسه | موسسات دانشگاه سازمانها کاشمر موسسه قرض کاربردي مرکز دانشجويان مراکز مرکز الحسنه افکار سنجي رويان پژوهشگاه سينا ابن ها پژوهشگاه انساني ها پژوهشکده صنايع توليد پژوهشکده برق پژوهشکده | پژوهشگاه انتشارات سازمانها سازمان هلجرد مجتمع همياري اشتغال سازمان سازمان قرآني فعاليتهاي نصير الدين ملی، تولید اقتصادی، حماسه مدیریت تحریم زندگی acecr نقش مازندران؛ همایش ملکوت يكشنبه23تير1392 امروز stats view صفحه رویداد میهمانی مطالعاتی مسابقه اقتصاد مقاومتی جديد اعتبارات مجلس؛ تخصيص پشتيباني براي كشور رسيد نمايندگان تصويب خواهيم خاورميانه slider content featured میشود دكتر شيخي درمان آینده، سال نمايه ارتباط روز مناسبت | رياست مجلس عناوین دستاوردها اختراعات خدمات محصولات | پشتيباني | پژوهش طباطبايي علامه شريف طوسي شهيد صنعت شهيد | آموزشي | فرهنگي هماهنگي نوآوری تالار مسئولان نشریات پایان رسانه رییسه مدیران مقررات قوانین فرم چند تصویری برنامه ایثارگران شهدا رویدادها عمومی گزارش اشتغال پژوهش زیست

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

جهاد

Low relevance
 

جهاد جهاد دانشگاهی acecr تهران استاني

Very Low relevance
 
جهاد دانشگاهی acecr تهران استاني journal ejournal iran اکبر رسولی jahad paper article scientific پژوهشگاه فرهنگ و هنر isna.ir istta.ir مرکز گردشگری دانشجویان ایران صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران گروه مشاوران افرند کتاب akbar rasouli afrand group database انتشارات خبر اخبار مقاله ایران فرهنگی دانشگاه تهران جهاد دانشگاهي کتاب سال پایان نامه فروشگاه علم دانش بنیان دانشگاه فنی رایانه جستجو پزشکی دانشجو ispa پژوهشکده پژوهشگاه سازمانها رویان پژوهشگاه ابن سینا خبرگزاری ایسنا سلول های بنیادی رویان مرکز ناباروری ابن سینا مراکز موسسات iranian دانشگاهی دانشگاهي academic center culture education دانشگاه علم و فرهنگ معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی اصفهان مرکز اطلاعات علمی isna پژوهشگاه ict جهاد دانشگاهی علم و صنعت موسسه آموزش عالی افکار سنجی دانشجویان ایران جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران رویش پژوهش و فناوری دکتر محمد حسین یادگاری دانشگاه علمی کاربردی مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی تهران مرکز رشد پارک علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی