Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

Akep

Description

Keywords

H1

Akep

H2

SIMPOZIUMI GLOBAL I RREGULLATOREVE (GSR13)
RAPORTIMI MBI VEPRIMTARINË E AKEP PËR VITIN 2012
CEREMONIA E FIRMOSJES SE KODIT TE SJELLES
NISIN NEGOCIATAT PËR ARRITJEN E MARRËVESHJES TEKNIKE MIDIS AKEP DHE EKIP
NËNSHKRUHET MARRËVESHJE TEKNIKE MIDIS AKEP - ARKEP

H3

Aktualitet
Kërkoni
Sherbimi ndaj Konsumatorit
REGJISTRI I SIPERMARRESVE
PLANI I FREKUENCAVE
PLANI I NUMERACIONIT
DOMAIN
NJOHJE KONFORMITETI
SHERBIM POSTAR
STATISTIKA

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

dhe shërbimit akep për komunikimeve tarifat elektronike teper

Medium relevance
 

republikës postare teknike kompetencat shërbimin përgjegjësitë zgjedhim kontraktojmë anullimi shërbimi autoritetit sherbimeve kontratës modifikimi faturimi pezullimi cilësia shqipërisë

Low relevance
 

kompetencat shërbimin përgjegjësitë zgjedhim kontraktojmë anullimi shërbimi autoritetit sherbimeve kontratës modifikimi faturimi pezullimi cilësia shqipërisë shërbimet ndërmjet vitin veprimtarinë malit ndërkombëtar pajisjeve midis roaming nënshkruhet on-line nje rreth fikse bartur sipërmarrësit proceduren konsultime telefonisë portabiliteti individual kodit pagesave ceremonia ligji negociatat pergatitur arritjen firmosjes

Very Low relevance
 
shërbimet ndërmjet vitin veprimtarinë malit ndërkombëtar pajisjeve midis roaming nënshkruhet on-line nje rreth fikse bartur sipërmarrësit proceduren konsultime telefonisë portabiliteti individual kodit pagesave ceremonia ligji negociatat pergatitur arritjen firmosjes arritur numrave sjelljeje bartur sasia mije koordinimin startprev12345678910nextend aktualitet 200 numra eshte shifer telefonise sherbimit rrjeteve rritja konkurences perkasin numrat planifikimin prej elektronike” total kod marrëveshja marrëveshes 1st navigation skip content skip mbrojtjen filluan marrëveshjes ekip në podgorice nisin agjencise efektive ligjin column skip rregullativ mbeshtetje tiranë janar shërbimeve “per marrëveshje arkep më kosovës reja domain domainkerkoni tuaj njohje konformiteti lista duhet nuk domain formulare alokuaraplikimi efis frekuencaveaplikim frequency plani numeracionitnumra numeracionit plani njoftohenlista radio rezervuara drejtat website krijua shpk trade gjitha postare statistika statistika © miratuaraformular fundore njoftimi sherbim postar rregulloreformular sipermarresve aplikimiregjistri perdorimit frekuencaveplani kërkoni sherbimi perkonsumatorin ndaj konsumatorit akepka meposhtem guiden perfitim përgjegjshëm vazhdoje treg hidhen oferta tarifore plane skip orientoje pergjithshemregjistri sipermarresve rregjistriaplikimi subjekteve pmr plani kombëtar frekuencave plani regjistri internetit ketyre perdoruesin perzgjedhjen pakete levizshme ekonomike bere hotel konsultimit konsultimitinformacion proces perfundura konsultimi kontaktekontaktoni konsultimeinformacion ndryshme drejtuesviti keshillit viti arkiva vjetore raporte perdoruesit shërbimet historiku autorizuar lidhje akep-itkeshilli ofruar shërbime drejtues informacion ofrohen struktura cilët janë autorizim pajisur akep-itvendime publikimepublikime standarde pagesallojet rregullore vkm sherb postar universal sherbimi qëndrueshëm mbrojtje telefonikakep konsumatoretroli dokumentet perdoruesiinformacion elek legjislacioniligji shtuar vlerë numeratori informacionit internetitakep akses mms sms informacioninformacion legjislacionin telefonik lëvizshëmakep aksesit platformat tepër broadbandnet testoni komunikimet datë republikën 2nd raportuar ndryshuar ligjor detyrimit rregullatorët konsistonte column akep homehome raportimi zbatim 2012 në komisionin veprimtarite international tirana zhvillua sjelljes përdorimin “për perdoruesit shkurt tregtine prodhuese mjedisin kuvendit sjelles me tij itu-së anëtare korrik gsr13 varshavë organizuar mbajt itu rregullatoreve global numrit aplikime shpejtesine portabiliteti online 100 vjet shqiptar simpoziumi shteti simpoziumi botëror komunikimin përpara dixhital“ pjesemarrja shtetet simpozium çojmë 4-rt temë rregullatoret “rregullimi gjeneratës akeprreth sigurt

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

akep

Medium relevance
 

Low relevance
 

teknike midis për plani

Very Low relevance
 
teknike midis për plani aktualitet kërkoni sherbimi sherbim postar arkep statistika ndaj konsumatorit numeracionit konformiteti domain frekuencave marrëveshje regjistri sipermarresve njohje dhe veprimtarinë vitin 2012 raportimi gsr13 simpoziumi global rregullatoreve ceremonia firmosjes arritjen marrëveshjes ekip negociatat nisin kodit sjelles nënshkruhet