Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

اشعار زیبا و ناب و جملات پر معنی

Description

اشعار زیبا و ناب و جملات پر معنی - این وبلاگ گزیده ای از اشعار زیبا و ناب و همچنین جملات ماندگار ادبی است - اشعار زیبا و ناب و جملات پر معنی

Keywords

اشعار زیبا و ناب و جملات پر معنی ,ashare-ziba, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs

H1

H2

H3

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

در از که را این وبلاگ زیبا نمی است شعر سعید اشعار می خواهم مرتبط زیبای های ای پر دل عاشقانه بیتی زندگی لیلی تا جملات جان پیشنهادات

Medium relevance
 

ایجاد زیر تخصصی  و فریدون مورد بود دارم بی عشق ناب خوش شعری کسی شده عزیز  این دوستان تو مطلب دهند کرده هم زهر شوند موضوعات لیلا متون بسیار

Low relevance
 

خوش شعری کسی شده عزیز  این دوستان تو مطلب دهند کرده هم زهر شوند موضوعات لیلا متون بسیار مـــــــــــــن نیست کنند مــــــــــن ایــــــن برای  انسان بار درباره جهت طریق p1982@yahoo غم بهتان حاصل نظرات دوست کوچه خود انتقادات تست شبی یک عشـــــــق مجنون سعی  آن   راحتی قادر پیدا موضوعی مجنونم کلیک را  ایمیل مشیری شعر مفهوم نیستم تــــــو منم گیری کنند من بـــــــــــــــــر پاک چون باغ ازخواندن معنی يعني ادرس شماره

Very Low relevance
 
مـــــــــــــن نیست کنند مــــــــــن ایــــــن برای  انسان بار درباره جهت طریق p1982@yahoo غم بهتان حاصل نظرات دوست کوچه خود انتقادات تست شبی یک عشـــــــق مجنون سعی  آن   راحتی قادر پیدا موضوعی مجنونم کلیک را  ایمیل مشیری شعر مفهوم نیستم تــــــو منم گیری کنند من بـــــــــــــــــر پاک چون باغ ازخواندن معنی يعني ادرس شماره دگـــــــــــــر خراب دریچه نمیزند دل خــــــــــــراب رهگذر نياز   پاكي تر شود کــــــــــه خنجر زند چه چشم مســــتانه بــــــــــــــــــــه خرابتر غمت ایـــــــــــن پاسخ اندرو غبار سوار دریغ کـــــــــــــز گـــــــــــزيدن عطر انتـــــــــظار نمیزند نشـــــــــــسته ایم سار شب، سحر چنـــــین سپیده بسته غیر غم یکــــــــی صلای پرستم، عيسي سر نمیزند گـــــــــذر گهی اســــت آشنا، گوش نمـــــازش عبادت شکست ريختن   بـــــــــــــر نگين گونه شبنم الماس بیدار روشـــــــنگرِ وضـــــــــــــو نشست   داشتن   قطره آدم مست اشـــــــكي شب این شعله شبهاي داشتن   نيمشب زند موضوعات زند نــــــه سایه شبــــــــــــهای نـــــــــه گردشي کـــــــــــر هیچکس نــــــدا، پر، هــــــا درخت تر، تبر بــــــــــــر اگــــــــــر نه بیفکنندم سزاست ات برو که کند کســـــــــــــــی به چنین فــــــرصت مرا مقام نیست   در وعمر داشتن   مهلت اندک اســـت يتيم   در پیکار عمر   یار بسیار اســـــــــــت مهلت گلزار تاب نیست   سهم دامنی گل مقدم را بــــــــــــــــر داشتن   مهتر رمــــــز بزرگي عطر شادماني شـــــــــــــربت گلاب جام نشاط   در مستي بشر داني چيست   مردم محتاج كعبه چشــــمي زمزم كه بــــــــــــــرآيد داشتن   تا دیدار نیست   آب بختِ صفاي قفسم بود آن گُریزنده بــــی تکرار آمــــــــــــد درین ســـــــــرای نمیزند بــــــــه دشت پـــــــــــــــــــرملال داشتن   با چراغ مريم گـــــــــــرفتگان شــــــــب پرنده نمیزند یکی ز جــــز کهنه اشك نقش جز پرده خیال   جلوه بـــــــي رنگ زیباست قصــــــــــر دمی پندار مستش کـــــــــار روزگار ســــتردن تازه دار   ورنه عــــــــــــــشق نیست   با نسیم بلندِ زین تــــــــرا سینه سوزی تـــــــــــو گرم زهری  زهــــــــر شیرینت نخوانم تـــــــــــــــو شیرینی  که شــــور خورشیدی عمرم گـــــــــــــــــــــر را نشاط ناکامی جـــــــام هستی ســــــــرآید شـــــــــــــــراب زهــــــر غـــــــــــــیر خواهـــم مشیری می شیرین خوانم تـــــــــــــــــرا خواستمت راهت کنم موضوعات مشیری کـــــــــــــه نامی هر لحظه  مـــــــــــــرگم رنگی تازه زندگانی گـــــــــــــــــــــــر  تــــــــــر اینت ندانم تــــــــــــو  غـــم مستی تب آلود تنـــــــــــــم جـــــــــــــــــــدایی نگیرد ایــــــــن است  اما نوشداروست چـــــــــــــــه گدازد از شـــــــــــــادم نوازد اگــــــــــــــــــر مـــــــــــــ رگم دلـــــــــــــم شــــــــــــیرین هنـــــــــــــگامة درد غمی دیــــــــــدیم کـــــــــــه مــــــــــــــــرا آزمودی دلت آخــــــــــــــر ســــــــــرگردانیم سوخت نـــــــــــگاهم غــــــــــــــــــــــم کــــــــــوره جاودانی آســـــــــــــــانی  مــــــــــــــرا ربودی درون زیبایی گـــــــــــــــــــشودی  بســـــــــــــــــی افسون و جادوست » ولــــــــــــــی بستیم است  مهرِ گفتند برگیر نیرنگ کشته چـــــــــو رگت پیــــــــــــــــدا پنهانــــــت ســـــــــــــــــــــالها لیلایت دیــــــــوانه لیلای گفـــــــــــــت عشقِ جور معناي حسرت عشــــــــــــــــــق دلت انداختم صــــــــــــد نشناختی    بودم ساختی مـــــــــــــــــــن کنارت تـــــــــــــو تو بَسَم یا چه خوارم کــــــــــــرده بود گفت کـــــــــــــــــرده فارغ جام الستش صلیب خسته نکن مـــــــــــــــــــــرد بازیچه دیگر بود عشــــــــــق مــــــــــــــــن نامردی خونم مکن قمار یکجا حــــــــــــــــــریم خانه زنی حال خوارت میزنی بر ســـــر گفتم بلی مطمئن بـــــــــودم کـــرده بود درس باش شاهت تا نفسم کنم صد راهش مـــــــــــــرد عشقش بـــــــــی قرارت منـــــــی امشب بود می عاقل میشوی امـــــــــــــــــا نشد گفتم صحــــــــــــــرا باختم کــــــــردمت آواره سوختم نشد سوختم حســـــــــــــــــرت صدا کردی ولی دیـــــــدم شـــــــــــــب لبت روز یاریت غــــــــــــیر بــــــــــــــر نیامد بَسَم تحسین اشنایی بهتر ابتدا نوشته بخوانند بهتر اند اولین وارد وبلاگ   شده     مقدمه   گاهی زبان   جاری می سازند عمری جملاتی عالم اوقات بزرگ نوابغ کسانی هستند گویم     آمار مدت  نشان دهنده  آمد شما          ورود  نکته  است  هایی  مورد  موضوعات   دلخواهشان  دنبال جوستجوگر گوگل   وارد  که    ۹۰٪   بازدیدکنندگان  موتور تجربه علم  از این وبلاگ جمع آوری هدف ترین های  بزرگان  را     هدف     عمده کوتاه   زیبا  و  مثبت بگیریم   و  هر ناب  درسی انرژِی مطالب نیز کار    خودو اندیشه افکار چنان عمیق ژرف   اندیشانه روح گاهی و  آزاد اندیشی   آنان بوده انسان جلا   سوق پس دریابیم   تکامل بسوی بعضی مواقع   مسیر  تغییر می عزیز  سلام صوتی دنیای گلها قالب بلاگفا قالب اسکین لینک کتاب ایران دانلود روز باشید باشگاه مهندسان مفید لوبيا سحرآميز بوگاتی خرید جادويي ترجمه انگلیسی ســـــــــــــــــــــــلام درود دوســــــــــــــتان موزيكال اس جعبه شارژ همراه اول ارسال الکترونیک با برق مطالب ترجمه انگلیسی نظرات انتقادات درباره وبلاگ شعری آخرين ادبی گزیده همچنین ماندگار مفهوم شعری زندگی شعری وبلاگ تالارهای گفتگوی برق-الکترونیک بزرگترین وبسایت دوستان قالب زیبا لینک زیبا شعر مجنون شعر دوبیتی عزیزم امیدوارم لــذت پورقاسم انتقادات   نظرات انتقادات    سلام آمدیدلطفا نمایند 0919-9292426  تماس بیشتر تلفن و یا برایم ارسال شوند  s com   موضوعات نظرات، وبلاگ              اصلاح ایرادات نمایید حـــــد ممکن اطلاعات کسب ترجمه انگلیسی زمینه های قیمـــــــــت کـــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــیرساند برده باشـید بــــــــــــــــــه اطلاع مـــــــــــــــــــــــــناسب پذیرفته مــــکانیک متقاضیان میتوانند جهــــــت کامپـــیوتر متون الکترونیک متون میشود متون عــــــــــــــــــمومی متون بـــــــــرق متون بشه  برای ما  صدای زیـــــــــــر بم ترتیل قاریان با آمرزش ســـــــــــــرگردان کنند مـــــــــــن پــــــــــــی الــــــــــــــــرحمن خـــــــــدا قربان اعمال هنجار مــــــــن ز مـــــــــــــــن عــــــــــــــــزادارن گوسفندی بیگناه بهر اطعام دارند کــــــــار کنند دوستان گــــــــــــــــــــریان دیگران نالان افغان مــــــــــرگ گذاری  کنم       موضوعات مفهوم من کـــــــــــــــــه فرزندان پی تشییع خویشان من خویش برادر عمــــــو نزدیکان من ای پــــــدر ایزد منان شســـــتشو پنهان کنند موضوعات   زندگي کفن فرسنگهاست پیکـــــــرم را کجا هـــــــــــــــــــــر طرف چه؟ آرزو داشتن   جامه زيبا اندام شرف آراستن   غيـــــــــــــــــر لفـــظ مـــــــــــكرم پيشگان روح كـــــــــم داشتن   چون قناعت بیابانی کنند در x تبلیغات گویند بس مـــــــــــــن مــــــــــــرا کنند آنچه غفران ایــــــــــــــــن ره بخشش آلودۀ کنند جان تــــــــــــن طعمۀ نیران ناپاک اگــــــــــــــر باشد باک نیست خود عوض  دهم شرح ذیل گروهبندی اند     فهرست ارسالی   مطالب کردن نظرخود باشند تک ناب تک عـــــــارفانـه اشـــــــــــعـــــــــــــــــار آذری شــــــــــــــــــــــعــــر نـــــــــو اشــــــــــــــعار منــــاسبـــتی جـــمــــلات عـــــاشــــقانه اشـــــــــــــــــعار زیـــــــبا اشـــــــــــــعار زیباشـــــــــــعــــر پــــــر مفــهوم شـــــــــــــــعــــــــــر نشده سردگمی زندگی بهتر     راهنمای     من  کردم  روحی جهت آرامش  در   خودسازی رسیدن طبقه بندی   آورم بازدید دچار عمل  به  مطالب  نهایت دقت  بـرگزیده بزرگان جــــمـــــلات   خود کنید  ضمنا  به نظر زمان ممکن اند  خواهید کمترین منظور  اینکه هر صفحه   داخلی حدود پست انجام کرد زود صفحات حجیم  تر  نشوند   و موقع لینک صورت  عزیزان مراجعه به فهرست درقسمت   سمت وبــــــــلاگ  شما هـــــا دربــــــــــــــــــــاره نـــــــــاب ادبـــی جـــــمـــــلات عـاشقانه نــــــــــــــیــــــایـــــــــــــــــش دلــــنـــــــــــوشــــــــت راست قالب فوق آنجا به  موضوعات    از  اند و روی هرکدام آدمي

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

اشعار جملات ناب زیبا معنی پر

Low relevance
 

معنی پر

Very Low relevance
 
persian weblog blog ashare-ziba farsi weblogs اشعار زیبا و ناب و جملات پر معنی iranian iran همچنین گزیده وبلاگ این ای از ادبی ماندگار است