Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

عــــــــــــــــــــــاشـــــــقانه ها

Description

عــــــــــــــــــــــاشـــــــقانه ها -

Keywords

asheghaneha1, http://asheghaneha1.blogfa.com, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs

H1

H2

H3

H4

H5

او رفت اما ماندنی شد ....
با رای به دکتر حسن روحانی،
 تصمیم تاریخی دکتر عارف
را ارج نهیم و شوری مملو از شعور
بیافرینیم.

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

می تو از را که پريسا در نمی هم است این شنبه بی تمام بود چه ای دوشنبه همین زیر تا روز نوشت خوب کردن بدون هایم چهارشنبه نیست چشم مرا جمعه

Medium relevance
 

دست چیز کوتاه رفتنت همان باران آن های پشت شوم دیگر دارم زندگی یا هر خیلی درد ندارم ولی کن دوست جای اشک برگرد آپ تنهایی باشد جناب شهر روی دوستان بهار کرده کنم نیستی وقتی کردم شد رفت باد ممکن اگر ست میکنم میشه کسی مظلوم هیچ چرا فقط نبودنت گویند عوض تکونده رای دنیا یک خدایا همه نفر

Low relevance
 

یا هر خیلی درد ندارم ولی کن دوست جای اشک برگرد آپ تنهایی باشد جناب شهر روی دوستان بهار کرده کنم نیستی وقتی کردم شد رفت باد ممکن اگر ست میکنم میشه کسی مظلوم هیچ چرا فقط نبودنت گویند عوض تکونده رای دنیا یک خدایا همه نفر راست بهشت زیاد بگیر لینک نمیکنم دنیای هایت میکند هنوز موهای گرفته خیال آغوش دارد   پی خدمت ایام باشی باش کرد حس گمان عزیزم بودم امسال نبود وبلاگ شاید چشمهای توست تابستان لینکا تر میشود   بعدانوشت ممنون حسین کاش خودت تـــــــــــــــــــــو هق حرف باید نکن دلم مبارک سال قدم گردی؟ گیرد قالب خاطر بگو کنند انگار هوا شماره نگاه خوابم راه خانه تنها مگر کنار زنم هست گاهی برده آنقدر خواهم خود     پی تاخیرم دلت گریه بـه زنده دلتنگی پاییز دکتر دیگه حالم بسته آب روشن شدن آقای روحانی بودن یه کنارمان ایران یکشنبه نام حرمتی کــه     عــــــــــــــــــــــاشـــــــقانه فراموش دستم مانده زمان اینکه آنهایی برای شده نیستند پس امروز حسن مردم خواسته هزار حتی

Very Low relevance
 
راست بهشت زیاد بگیر لینک نمیکنم دنیای هایت میکند هنوز موهای گرفته خیال آغوش دارد   پی خدمت ایام باشی باش کرد حس گمان عزیزم بودم امسال نبود وبلاگ شاید چشمهای توست تابستان لینکا تر میشود   بعدانوشت ممنون حسین کاش خودت تـــــــــــــــــــــو هق حرف باید نکن دلم مبارک سال قدم گردی؟ گیرد قالب خاطر بگو کنند انگار هوا شماره نگاه خوابم راه خانه تنها مگر کنار زنم هست گاهی برده آنقدر خواهم خود     پی تاخیرم دلت گریه بـه زنده دلتنگی پاییز دکتر دیگه حالم بسته آب روشن شدن آقای روحانی بودن یه کنارمان ایران یکشنبه نام حرمتی کــه     عــــــــــــــــــــــاشـــــــقانه فراموش دستم مانده زمان اینکه آنهایی برای شده نیستند پس امروز حسن مردم خواسته هزار حتی دل سیر خواهمَ نگفته قدِّ خلوتت مدت هاست آورده بار خوش آبرويم چرا؟بعد خرد خوش‌بین قصد استكه سياهتچترم گذشتن ديگر دروغ کشند خفه‌ام نمی‌کند زود شدیم آوار خیم‌ نیستم بغض بیرون تلاشند مرا شهریور1391 خداحافظی تقصیر هواست بیفتد پستا گفتن باشیم کربلا تاریخ سیراب دلیل اتفاقی را خرج رفتنش کوچ گفتند اشکهایت جماعت آیم مخفی آبان1391 خیانت  به کوتاهت خواهم تو خداحافظی چشمان مستدل عجب خرابه فکر ای؟ آبان1391 حسین مبارکـــــ اصــلــاً ندارد ربطی عطش شکیبا میشود؟ آنی   مگر خورشید عاقبتم ابـد بودی؟     ترین چند یلدای شهریور1391 فراموشی  در منبی آغوشـَـم خواب طولانی مواظب شود؛و گرمای ظهر اینهمه آید سرد چقدر منی خالیست زمستان آذر1391 یلدا یلدای گرفتند دیگر مهمـان فراموشی بین نظرات ای؛حتی دانستم دست خورم بیشتر من کنار کشد خوانندگان وبلاگم امیدوارم َـد امتحانات ابـ عجیب نشان تــَـصنعـی لبخنــدی لـَـبانم تولدم آذر1391 بهشت  رد قـول ندارد، زمان بـده پای مــن آدم مـی کـنـد بــه تـا گفتند بی نـیـسـتـم یـــآدآوری کـنـم آذر1391 باران بسته دیـگـه چـون مـواظـب خـودت میــمــونـی ببین تنهایی چه کاری با دستم را وسعت خودنمایی تنم محصور زمانی مرگـــ مردنم ، نه مکانی بازوان مردانه ناز بوسم برایم  خودکشی لذتی زنانه نیاز میشوی چشمهایم اممثل آرامم میاد مهر1391 برگرد ساعت مهر1391 خیال   آیی در بارون باریدنم بهونه میده ایستاده آغوشم گیری روی بینشان شوند؟   گیرت میشوند عمرم هم پیر آه کشیدم شقیقه کشم مگر بوی بارون، توام لباس گرم چمدانت دلواپس فقط، تکان طور چیزیم خدا من گذاشتی؟ سرده نگه نمیفهمی عطر همینجا داشته گرمی  نترس ام  برگرد ،الان ،موهايم گریبان   بعدا آخه آدرس میخندد گردی نیستم، وتو روزهای کفر کافر نمیزارین کلی مهر1391 دلتنگی از دیروز رفته لبخند زدی آدرس؟؟ لبخندت نظر دعوت جا خداوند درگاه رفتن شكست خيال خوبي ندارند نوشته روزی سفيد شد،كمرم ديوار نقطه کوتاهشان داشتن مثل امیدی بلند سهم میایند هاییست ضعفت،موهای نخورده  احساسم دی1391 غبطه غبطه چشمهاي بستي تا غم زانوی دروازه  باورش آبان1391 بابابزرگ میکردم مهر1391 پاییز بگـــذر اين بغل حواست هست؟صدای باشم زدہ بزنم يخ حسادت سنگین جهنم روزا نوشتن چون شنـــاسد بازی شـــود پاییــز گرفتم بالا ارزی سرم پرستو باختم خیانت کسی ندارم تـــو برداشتـــم حوصله همین انتظاریست مدیون میگذرد  تو آرامشم روزها زانو گلویی خواست صمیمی فردیان آبان1391 سرما لرزش اینجا مداوم سرمیزنم حضور هرگز هروقت صدایم،مال هام باقی نخورده ،همین سازشت پرده سپیدم سرمای هواست این وبلاگاشون دعوت سر بودی  اینقدر ضعیف آفریدی نزدیکتر بهش آید که رگش نمیشود چیزی حکمت سرفرصت پلی منوبه بعدا خراب نمیدانم باباییم بابابزرگم مفت اشــــک گذرد عرض معذرت دوستای نديدم روزگار مسافر جاده برگشت وفاتر لطف دارن و هرم لبانت حسی مبهم نمیخواهم زیادی هیچوقت نشه اردیبهشت1392 لبانت برای خوشبختی زودتر ریختم یکی  من دروغای بدی شب خوشحالم شعور بیافرینیم خرداد1392     تمام میگم زمين ،من نمي بخواهی پایت عصايم گچ گير پاي زندگي شبیه کمی گوشی میگیرم ساخته ویرانه هی کجایی آسمان چشمانم برایت بارانی پوست استخوان سبک شعر گانی فروردین1392 چشم  اگر نمینویسم شوکران عرض بابته عذرمو پذیرا باشید ببین ؟برگرد قسم آخرین بوسه لبخندم یخ چای مُرده نباشی قندها شیرین لب جاماند كوچه من، كمى مرده نداشتی است كوچه نيار شهر اردیبهشت1392 آمدی  اگر آمدى به بد مملو شوری كسي آنلاين ميشوي لکنت پدر داده او، فُحشِ است چون يتيمي كه بهِ افتد سخت می‌خواست خرداد1392 سر اومد زمســــتون تُو دیوانهِ اوهمه کس می‌کردم دلم، وَر شعلهِ خـــــدا ،بـــــرای بـــــشر ایــــستــاده ارتـــکاب وقــت ها سه مرداد1392 عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست “دســـت” مــــــیـزنــــد     راهِ نفسم بغضُ دِلم تیر1392 نفس  بسته نزار معجزه اتفاق تنهام سـ۷ماین سـ۷م کینه، تفرقه بگویید دوباره دشمنی، مردممان حضورتان کردید بایستید سرزمینمان میسازمت وطن تاریخی عارف ارج نهیم روحانی،  تصمیم ماندنی رنگ زمین یارانی خرداد1392 دکتر اندکی سرزمین رییس جمهور آینده سرزمینم دلهاست امید امیدیست دادن ندادند مهم بدانید دلهای کاری، هنر واقع خاک درها، تحریم، خسته درد، فقر، قرار هایت   اینگونه ای  برای رهایی پرپر میزند     پرنده پوستم حرفی بخند وقتی میخندی زمان ایستد  ودر مرده‌ای، بيا خيالی بی‌انصاف گفتی خوردم خوابی، خبری، ببر زنده‌ای لااقل خطی، بهمن1391 دلتنگی  حتی حسش آنجا کار خالیست     ضرورت اندازۀ خالی وسعت بوسی قرص         اسفند1391 جای بودنت همیشگیست، بــــدون x تبلیغات مــــرور کـــردن خـــــاطره میـــخواهد فرقی نمیکند  مرد میدانی دوستت برایم گرمترین دنیایی من،عاشقانه سردیت،هنوز باهمه خـــوابــــــت هوس آغوشت حل گوشِ نسیمی بَر بابت عذر میخام شود مرورِ زمزمه حوالی چشـــــــــمانِ عبور فـــــقــــــط مـیـفـهـمـی میشن وبلاگای خاص تبادل  لینکا خودش کافیست بگذار خفه کند بهمن1391 دلتنگی تـو چـه الـتـمـاس مـیـکـنـم خـوابـت بـبـیـنـم خـدا گـاهـی مـیفـهـمـی روزگـارم دلـتـنـگـی گیرد    وقتی پیشم کردنم عذر میخوام فروردین1392 بهار نبودنت زند، من کوتاهی کاری بخاطر استقبال بوده کم دور میشوی، چسبیده تحویل بگیری کدام کوچه کند، خیس دِلبری است، نیامده دیوانه کردنم اصلا ھمیشه  قافیه رآ باخته ھمآن تآ جادویم  از ھمین آلان  انصاف طاقت عمر کف شوکران بگم خط بی  حرمسرایی سوگلی هستی آورد معطل تنهایی   طوری بودنم تابم   هر صبح تابم اعصابم   تقصیر بودی اسفند1391 بی تاب باران ریزد ،بی صبحانه گردم دستی دهد تابمشب عصر  می پارک بیرون    هرشب سفره ،بُق بشقابمبی کاش، کجا امّا، آیا بــــــاز تمنای اینک، میرد، رفته بهارتون اسفند1391 رفتنت در آرزوی آمدنت محالی خنده وفایی اش میروم پاهایم باور محکمی آرزوهایم کبود سیلی جبران

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

Low relevance
 

دکتر عــــــــــــــــــــــاشـــــــقانه

Very Low relevance
 
دکتر عــــــــــــــــــــــاشـــــــقانه http://asheghaneha1.blogfa.com blog بیافرینیم شعور weblog asheghaneha1 persian weblogs blogs farsi iranian iran از شوری رای حسن شد ماندنی رفت روحانی،  تصمیم ارج نهیم را عارف تاریخی مملو