Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

آیات غمزه

Description

دفتر شعر مجازی من: بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

Keywords

غزل, شعر آیینی, رباعی, شعر انتظار, شعر عاشورایی, قیصر امین ‌پور, دفاع مقدس, شعر شیعی, علیرضا قزوه, شعر نو نیمایی, اشعار عاشقانه, مثنوی, فاضل نظری, شعر انقلاب اسلامی, محمد کاظم کاظمی, عشق, سید حمیدرضا برقعی, دوبیتی, میلاد عرفان پور, شعر اجتماعی, احسان

H1

آیات غمزه
کد جست و جوی گوگل

H2

ای خضر شعر! زنده بمانی، بمان! بمان!/ مرتضی امیری اسفندقه
اجازه؟ بشکند بادام چشمم جزر و مدها را/ زهرا حسین زاده
پر از الله اکبر می‌شود بغض منادی‌ها/ حسنا محمدزاده
بر نقشه‌های کهنه خطی تازه می‌کشیم/ محمد کاظم کاظمی
مرگ باید برادرت باشد!/ حمیده سادات غفوریان
امروز آه تو دامن عالم را گرفته است .../ حسن بیاتانی
چگونه می شود از گرگ، ترس برّه بریزد؟/ سید مهدی موسوی
کاش بشکافند قدری قلب ما را بیشتر.../ احسان کاوه
مترس از موج، بسم الله مجریها و مُرسیها/ محمدمهدی سیار
مترس از موج، بسم الله مجریها و مُرسیها/ محمدمهدی سیار
دریافت کد پیج رنک گوگل
دریافت کد رتبه جهانی سایت و وبلاگ

H3

درباره
مطالب اخیر
نویسندگان وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
آمار بازدید
ابزارهای جانبی
دوستان من

H4

H5

برای استاد زنده‌یاد محمد قهرمان

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

از را که می&zwnj شعر در سید تو محمد است مهدی این شد های بمان ای می درست ۸٧ ۸۸ ۸٩ علی الله حسین پرور روح بیشتر ماست آشنا غزل هر یک نیست گفتم آیات ٩۱ آن شب تا هم موسوی رضا ٩٠ حسن شود وبلاگ برای تیر سیار باشد سادات امیری خواب غمزه امرداد موج، بسم مجریها ست زهرا خرداد محمدمهدی مرگ پر علیرضا خود حسینی قدری کاظم آید همین عالم جواد مریم دست روی کن آسمان مهر فاطمه خون آبان اردیبهشت آذر مُرسیها حمیده دی چه آه

Medium relevance
 

سیدمحمد بی&zwnj دامن دشمن دنیا محمدرضا مرتضی اسلامی کوچک شهریور خواهد خضر فقط هیچ تازه کس سرخ بهمن مثنوی سر پسرم کوه اسفند فروردین دل ٩٢ اگر بغض محسن حسنا سازی مجنون چشمم تر اکبر چند شور برّه ترس گرگ، خطی بادام بشکند انسیه چشم مدها قهرمان خیابان مترس کهنه منم ذره کسی آب حوض&zwnj حمیدرضا جعفری گرفته باز صحرا راه غفوریان محمود اشعار خاک نمی بیاتانی بهمنی اسفندقه بمانی، برادرت اصغر باید مطالب زنده محمدجواد محمدعلی تمام کرد قیصر یاد جزر خوش ۱۳ بین شاعر اینک دور مردم درخت سعید شاید جهان اجتماعی شفیعی شیرین ٢٠ قلب خانه احسان انتظار ۱٠ بشکافند رحیمی ۱٩ باد

Low relevance
 

چند شور برّه ترس گرگ، خطی بادام بشکند انسیه چشم مدها قهرمان خیابان مترس کهنه منم ذره کسی آب حوض&zwnj حمیدرضا جعفری گرفته باز صحرا راه غفوریان محمود اشعار خاک نمی بیاتانی بهمنی اسفندقه بمانی، برادرت اصغر باید مطالب زنده محمدجواد محمدعلی تمام کرد قیصر یاد جزر خوش ۱۳ بین شاعر اینک دور مردم درخت سعید شاید جهان اجتماعی شفیعی شیرین ٢٠ قلب خانه احسان انتظار ۱٠ بشکافند رحیمی ۱٩ باد اخوان آتش&zwnj لالایی بیاید امید ققنوس ۱۱ بوی دست&zwnj ۱٢ کنار رود گرچه نفر خالی حتی دیگر قزوه الهی عادل مقدس حبیب ۳۱ ‌محمد باشی سیاسی حقیقت کلیپ فهمد عباس نجمه ۱٤ مودب جوی ٤٥ شبی پرواز شوق پروانه بابا عرب ٢٧ نقشه‌های آتش ابراهیم حماسی انقلاب طنز تکتم نعمتی پشت حامدی شرافت می‌کشیم کاظمی برادر دشت این&zwnj سنگ فلاخن ٢۸ ٤٢ فراهانی کمان پور آرش چارپاره لباس میری مصطفی شک سنگی انصاری آفتاب بودنش قبر کن؛ احمدی فاضل عرفان مرد ابوالفضل دشمنت گوش جان کجا هادی جوهر بزن دریایی باستان گلدار ناصر کاشی حیدری پیغام عقل تو، فرهاد دلم ایرج بریزد؟ جز باران اجازه؟ شکوفه زاده افتد بریزد چگونه بالا موبایل پدر خوانی کتاب موسی جُل *** کوتاه جوان فارسی مو مثل همیشه گذشتن رقم زد بزرگ صبح فرداها محمدمهدی کران غروب دریا هزار تقدیر رسد همرنگ زمین زمان سال دگر کاوه دوباره چشم&zwnj پیری کاش سرهای سرگردان سرها سرگذشت حافظ چاه خویش صدایت محمدزاده منادی‌ها اطوار ساحران بیتی کنم می‌شود خوانم عصا را؟ طوْری ریزند کد دریافت ظهر گرمارودی درآ، پا کشتی گیر دفتر مجازی بود سایت شوم نمی&zwnj مژگان رکاب ترسد آیینه پیش باغ نیمه&zwnj اندازه رسند مست نان خیری شب&zwnj اشکی ماه عاشقانه آورد امروز تاب آخرین فردا کند

Very Low relevance
 
اخوان آتش&zwnj لالایی بیاید امید ققنوس ۱۱ بوی دست&zwnj ۱٢ کنار رود گرچه نفر خالی حتی دیگر قزوه الهی عادل مقدس حبیب ۳۱ ‌محمد باشی سیاسی حقیقت کلیپ فهمد عباس نجمه ۱٤ مودب جوی ٤٥ شبی پرواز شوق پروانه بابا عرب ٢٧ نقشه‌های آتش ابراهیم حماسی انقلاب طنز تکتم نعمتی پشت حامدی شرافت می‌کشیم کاظمی برادر دشت این&zwnj سنگ فلاخن ٢۸ ٤٢ فراهانی کمان پور آرش چارپاره لباس میری مصطفی شک سنگی انصاری آفتاب بودنش قبر کن؛ احمدی فاضل عرفان مرد ابوالفضل دشمنت گوش جان کجا هادی جوهر بزن دریایی باستان گلدار ناصر کاشی حیدری پیغام عقل تو، فرهاد دلم ایرج بریزد؟ جز باران اجازه؟ شکوفه زاده افتد بریزد چگونه بالا موبایل پدر خوانی کتاب موسی جُل *** کوتاه جوان فارسی مو مثل همیشه گذشتن رقم زد بزرگ صبح فرداها محمدمهدی کران غروب دریا هزار تقدیر رسد همرنگ زمین زمان سال دگر کاوه دوباره چشم&zwnj پیری کاش سرهای سرگردان سرها سرگذشت حافظ چاه خویش صدایت محمدزاده منادی‌ها اطوار ساحران بیتی کنم می‌شود خوانم عصا را؟ طوْری ریزند کد دریافت ظهر گرمارودی درآ، پا کشتی گیر دفتر مجازی بود سایت شوم نمی&zwnj مژگان رکاب ترسد آیینه پیش باغ نیمه&zwnj اندازه رسند مست نان خیری شب&zwnj اشکی ماه عاشقانه آورد امروز تاب آخرین فردا کند شیعی کلمات ٤٠ صحراها ‌پور ٧٢ نظری دفاع نویسندگان ٥۳ امین رباعی ۱٢٢ ٤٤ بالاها لیلاها ۱٠۱ ۱۱۱ ٦٤ عاشورایی ٩۳ نیاید پنداری ٦٧٥ آیینی نیمایی بگذارید دریاها کلیدی لیلاهاهمین کاوه مترس موسوی کاش بیاتانی چگونه غفوریان امروز سیار مترس سیار زیر جبرئیل شرافت شعرخوانی ۳٦ ثالث شعرخوانی بهمنی ای اسفندقه اجازه؟ اخیر خورد، آور زاده پر نظری او کاظمی مرگ محمدزاده بر آمدی نهایت دوشنبه انار اینجا شش گرسنگی رسید پنجم تماشایی بیاتانی چشم مودب بیت مردند حبیبش نشکن گفت برقعی آهسته زارع بالاتر معنای دلت عباسلو علی کبوتر پور الفبای نعمتی تمام تیمچه کاج کسی صحراهاشب پنداریهمین دیدار محبت- راکه join twitter سرخ شعرخوانی تنهایی جعفری ای مُرسیهااگر یلدایی دریاهامترس حسینی تصویر هازمین بگذاریدکسی باشدنیاید مردمک بالاهابیاید بهمنی شعرخوانی facebook گرمارودی تشنگی خاص‌ترین کم لذت جو تشنگی نقاب فروش قزوه شعر دنیاست درباره غمزه در contact rss هاشمی شعرخوانی کل وب کد رفیق گوگل جست تور میرشکاک میرافضلی بیدکی میرجعفری روزبه عبدالرحیم مظاهری شهباز دهقانیان اکرامی آذرمانی نیکوکار راحله علی‌رضا معماریان سعیدی راد علی‌اکبری خدایی سنجری نظرآهاری یداللهی افشین محمدصادق آشتیانی نجفی شیبانی علیپور احمد محبی صرافان قاسم هاشمی گرجی ضیاء قاسمی رضوانی مـزنـگــی وحیده ناصحی جلالی مجید جلالى فراهانى صمدی ابولفضل بیداری خدیجه رمضانی سامانی فرخانی شکراللهی معاصر ادب سجاد جهانگیری نارنجی زهره ابوطالب مظفری مهری حمید هنرجو آرشیو لی عناوین آمار ابزارهای بازدید کاووس بختیاری سیدمحمدجواد حسان سالار وند اختصاری میرزایی جانبی پیج نویسان راهنمای قالب طراحی غمزهsmp غمزهآیات جامعه غمزه؛ گوگل رنک رتبه جهانی دوستان چایچیان سلمانی نصرالله فومنی مردانی نقد تصنیف امیرخانی صابری کیومرث امینی عامیانه مذهبی ثالث لاهوری اقبال بحر طویل ایمانی کاشانی زبردست ضیا‌ءالدین موسویان سیدعبدالجواد سپیده سلیمانی حق دلبری وردیان ساعد باقری نژاد محمدی قصیده فردوسی نقدشعر منزوی عباسلو واشقانی شهریار تبریزی ‌نصرآباد زرویی بشری موحد بهجت جهاندار پانته‌آ صفایی عظیمی داوودی یوسفعلی محمدحسین ارژن بیژن بیت تک کدکنی بروجنی چشامی ترکیب بند شاعران معرفی فلسطین تصویری ‌نژاد بدیع ۱۸ نظاری ٢۱ ٢۳ دوبیتی برقعی میلاد ٢٥ صفربیگی جلیل ۱٦ نجاتی بیابانکی ترکی عرفانی یوسف فرجی زارع مقاومت نظامی سپید، ۱٥ آزاد نغمه مستشار آریان سقلاطونی بهرام سیامک راضیه رجایی طهماسبی قادر سعیدحیدری حداد بزم محبوبه آرا فضل غلامعلی قدسی شفاعی خرسندی اخلاقی زکریا قربان ولیئی پرتوی مجتبی ور پیله رفیعی موضوعی حبیبی کسبی زحمتکش پرندآور ایوب محدثی عبدالحسین خراسانی علامه نسیم طباطبایی قطعه زارعی سیّدحسن فیض عابدی سلمان هراتی صابر عبدالملکیان ترانه عبدی وحید حامد محبت عسگری سیروس صوتی لواسانی فداکار رجبی معلم دامغانی عشق حماسه&zwnj افغان&zwnj نادرها، ها، تلخ کشم چنگیزان برگشته رضاخان&zwnj سینه هوای آویزان ورق تاریخ خورده&zwnj سرمه لحظه&zwnj آغوش برانگیزان دخترهای بی خون&zwnj عروسک&zwnj مهرت بازوی شبدیزان پامال بیا استخوان&zwnj هایت دلداده&zwnj قلب&zwnj قراران شهرت مرزم دعوت کنی بدها نام&zwnj رد سروان نخواهد گیرم خسته کردم امضای سبدها کیفی دارد پاییزان دار لحن سربه&zwnj سوز داران ریزان عرق&zwnj برداشتن تان آقا محمدزادهپیغام مردادی آلود برخیزان وزید بادی سترون طاقی شمشیر شکست کاظمیپیغام بامدادی&zwnj همسنگر بردار جانت ظلمت مداد گم نقشه جغرافیا گل خاکریز چمن آهن گنبدی طاق&zwnj دیگران دیوار سان دوید میهن یعنی مصالح قلم منادی&zwnj کسادی&zwnj پست خشت&zwnj هایی ویرانی چینند خورده رقیبان فصل افتاده&zwnj گلریزان عرصه بازار نامرادی&zwnj مبدل کج&zwnj هایتان دف&zwnj شادی&zwnj گلدسته&zwnj طوفان ویران کوبید میدان هلا نهادی&zwnj خانه&zwnj خرابان افروزان نمک&zwnj افغانی بودم، همان دیدم ناگاه نشانده، تازه&zwnj قطعه&zwnj میان بازمی&zwnj ردیف گشتم افسون مستزادی شعرت هجوم حمله هم&zwnj هشتاد چنان جوانی تری جوان&zwnj سالگی پنجاه طبع خزان بهاری زمستان برگشته&zwnj ندیده رفتن فشاندم شعری ماهی لبم جاری اکراه سست زنده&zwnj استاد مدرسه بخواه بحث کشف اسفندقهپیغام کشاف امشب یمن نشستم ایوان مهتاب، زیر به&zwnj نور شاد دلخواه نگاهت نگاهت، رویش رباعی، قصیده، صائب زمانه نابلدها نماز آورده&zwnj هوالله دِهم أحدها گیری تحویل بزند محرم چادر کشدار عجب سیاهی جنگ برد سد نصیب معبر پنهان لگدها مشت گاری پیوسته بساطم آهی برایت حدیث جسدها طرح گیاهی فرشته جهان، شدن کار بهتر مشکلی&zwnj پُر پرخروش، خواهم کلیم خدا هزاران پرجوش هیچگاه ملائک هفت زادهپیغام بمان مرتضی گذرش سمت بدهد دوراهی امان مدعیان کندت دود عشق، سحر زخم لاجوردگون گونه گوشت توی جای شاهنامه نکاشته مولاشاید چکامه قیامت تگرگ برگ باش پابرجا دلیر حدّ باشد؛مدینه نخلستان عمیقچقدر عمیقحتی بود آه موسویپیغام کام بریزدبه همه باشد؛ اما نیامده کردی اما بودی بکاری نکنده درجهان سکوتت خاموشی آتشین حواله کرکسان مچاله وقتی فتح جهنم مکر مأنوس رنج پرهای گنجشک بال&zwnj قدرت سرت مسیر دهم نگذارد چطور نقش دور، بازی رسالتش مادرت ندارم حفاظت پرستاره لازم کربلا پیرهنــــــم زهر هوا جمعیت فرهادیم، باز- بیش خواهیم آی طوفانیم امواج، بسیاری دریاهاست؛ پاسخ سرسختی یه ایم گرمی هردم آییم پیشتر غرق بیشتر احسان امیدیم آیا را، تشنه خورشید زخمیم رگ بشکنید حماسیپیغام ذرّه قدر قضا خواستگدازه یعقوب درّه بـه کشی عِرق هنوز روزمره غمش رمیده بریزد؟بنا ندارد بریزدهمین لب کسر بریزدچه شأن هردمبزرگواری پای خــــود ارّه دهان سرو دندان بیفتدچه لطف مرحمتی درد برو بال گشوده&zwnj گرد شاخی شاخه&zwnj پرندگان سالخورده سیمرغ دبستانی یار آمده&zwnj بویی مولیان عجیب توام سیبیم کوچه&zwnj کشیم قونیه خاوران هموطن توست نقشه&zwnj سیب بیاریم باری توامان رها کنیم وصال سیستان تهمتن پیشگاه لایه&zwnj گچبری قزنین رو چاهی گردن بافته حله&zwnj تار پود نشست بندی فاریاب کدکن رسیدن پلی بلخ بامیان حله کاروان بده دستی زمانی&zwnj دیر نغمه&zwnj دستگاه شیون لفظ دری پدرمُرده&zwnj برکفی پیرهنش دهد روز سیاوش کمان&zwnj نگاه نوشد خط شناسایی چون درستی پوشد رنگ بزرگش چیند دسیسه قاتل پسر نکن ولی گاه دوست کفتار نبین پلنگ ممکن راهت مار مُرده سکوت گاهی مبهم پچ&zwnj موذیانه پچی بیدارند دشمنانت بگذار بیاور غفوریانپیغام مگذار نام سکون گربه حیای پرچمی خاکت بادخورده غرور قهرمانان اجدادی&zwnj است؟ گفته گرم همسایه زمانی حیله بیدار سیارپیغام

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

از کد را وبلاگ الله

Low relevance
 

کد را وبلاگ الله بسم مجریها گوگل مترس مُرسیها دریافت مطالب محمد سیار محمدمهدی بمان موج، آیات شعر دفتر غمزه احسان است

Very Low relevance
 
بسم مجریها گوگل مترس مُرسیها دریافت مطالب محمد سیار محمدمهدی بمان موج، آیات شعر دفتر غمزه احسان است سید سایت جهانی بریزد؟ اخیر نویسندگان رتبه درباره رنک قدری قلب بیشتر کلمات بشکافند کاش کاوه پیج موسوی مهدی بازدید شعر نو نیمایی اشعار عاشقانه مثنوی علیرضا قزوه شعر شیعی قیصر امین ‌پور دفاع مقدس فاضل نظری شعر انقلاب اسلامی میلاد عرفان پور شعر اجتماعی دوبیتی سید حمیدرضا برقعی محمد کاظم کاظمی عشق شعر عاشورایی شعر انتظار جانبی دوستان ابزارهای برّه آرشیو آمار برای استاد شعر آیینی رباعی غزل قهرمان زنده&zwnj یاد کلیدی حسن اجازه؟ بشکند اسفندقه امیری بمانی، مرتضی بادام چشمم زاده پر حسین زهرا جزر مدها زنده خضر صحرا گیر راه اشعار مجازی بخواه چه مدرسه جوی ای جست کشاف بحث کشف اکبر می‌شود آه تو امروز غفوریان حمیده سادات دامن عالم شود گرگ، می چگونه گرفته بیاتانی باشد برادرت نقشه‌های کهنه محمدزاده حسنا بغض منادی‌ها خطی تازه مرگ باید کاظمی کاظم می‌کشیم ترس