Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

تالار بورس تهران tsetmc

Description

تالار بورس تهران tsetmc - کلاسور هوشمند اولین طرح تیم تحلیلی TOOS BOURSE

Keywords

تالار بورس تهران tsetmc ,ayoobbbb,

H1

شروع ضعیف بازار
ایران به زودی سیگار صادر می کند
علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بورس تهران

H2

H3

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

در از است سهم سال هر بورس که ریال را سود مبلغ مالی بینی می پیش ماهه برای قیمت فروش شده تا این خود درصدی تهران شرکت سرمایه یک افزایش درصد رشد پوشش کرده خرید مثبت tsetmc نرخ فعلا میلیون حمایت بازار درآمد آن اعلام خواهد مرداد اصلاح مدت خالص اگر کند منتهی محدوده زیر دوره منبع تعدیل بوده تیر سبد فولاد پس توجیه ایران هدف نام داده نماد ازای افزايش کل گزارش toosbourse عملکرد فنی مناسب معامله http سهام ای نموده اسفند newstext farsnews بود php دارد نوشته بلند نسبت حسینی معلم تومان نزول توسط باشد معاملاتي قيمت پيش هم boursenews ساعت هزار خريد

Medium relevance
 

میلیارد یا عایدی اردیبهشت شدن موفق فعال  شدثبت امروز واقعی بيني news تاسیسات حق توجه مشابه لحاظ گذاری شد شدسبد تقدم مالیات روز ماه کاهش تایر رو شنبه کسر حجم بازاربورس معادل نیز استفاده فوق گذشته آماده بخرید ضرر تعداد فخوز های تمام بیش شاخص ملت ورود بازرس صبح خواهند آخرین بانک سنگ وبشهر همچنان برا دلیل اين اطلاعیه رایگان ثبت مصوبه مقدار طی بدليل مانده تحقق سهامداران عرضه مقاومت عمومي vipردیف شش باز سایت صعود فعال بین بازی اطلاع آذر شهریور خوب donya-e-eqtesad دیگر فملی دوم درج طرح مهر منفی آبان رسد فروردین دی نظرتون اولین مهلت خرداد

Low relevance
 

نیز استفاده فوق گذشته آماده بخرید ضرر تعداد فخوز های تمام بیش شاخص ملت ورود بازرس صبح خواهند آخرین بانک سنگ وبشهر همچنان برا دلیل اين اطلاعیه رایگان ثبت مصوبه مقدار طی بدليل مانده تحقق سهامداران عرضه مقاومت عمومي vipردیف شش باز سایت صعود فعال بین بازی اطلاع آذر شهریور خوب donya-e-eqtesad دیگر فملی دوم درج طرح مهر منفی آبان رسد فروردین دی نظرتون اولین مهلت خرداد موقتا اخابر کنار گفته انتظار کلا اعطایی اکچوئری اصفهان بابت نصیب بهمن سپرده زیان نخست مقایسه اخیر تسهیلات هزارو باید اخرین اتمی قیمتی انرژی مدیر المللی هفته نمادهای فعلی عبور کم 3500ریال پایان خاتمه یکی معاون صعودی روند میتواند وضعیت فروش، عملیاتی قبلا بازدید محقق ناکرتس کرد 7000ریال البته حاکی بازگشایی بخيراستاد تیم بنظرتون هستش؟----------------------------محدوده 500ریال 3600ریال تونل وبصادر انباشته استhttp رقم واگذاری تحلیلی مانعی گفت کلاسور هوشمند داشت ریالی نشان تالار خبر خزر 3000ریال مرگ دولت سیمان ارومیه 1و2و3و4 5و6و7و8و9و10و11و12 فباهنر غذایی دادیدم مذاکرات مجمع مطابق محل سیگنال نگین حسن احتمال اعلامی نشود طبس اطلاعات یکم ردیف رایگانhttp زیاد هنوز پر ریسک مبادله مرجع  - ارائه صورت بودجه ارز ذغال وبملت انجام قيمتي 2درصدي کویر مديريت تك حراج نوسان رساند، مكانيزم بار خوزستان مورد علت حسابرسی استاد نزدیک بینی کرده میشه بررسی مسیر قبلی حاصل براساس ارزش شركت العاده مبني بدون نظر محدوديت

Very Low relevance
 
موقتا اخابر کنار گفته انتظار کلا اعطایی اکچوئری اصفهان بابت نصیب بهمن سپرده زیان نخست مقایسه اخیر تسهیلات هزارو باید اخرین اتمی قیمتی انرژی مدیر المللی هفته نمادهای فعلی عبور کم 3500ریال پایان خاتمه یکی معاون صعودی روند میتواند وضعیت فروش، عملیاتی قبلا بازدید محقق ناکرتس کرد 7000ریال البته حاکی بازگشایی بخيراستاد تیم بنظرتون هستش؟----------------------------محدوده 500ریال 3600ریال تونل وبصادر انباشته استhttp رقم واگذاری تحلیلی مانعی گفت کلاسور هوشمند داشت ریالی نشان تالار خبر خزر 3000ریال مرگ دولت سیمان ارومیه 1و2و3و4 5و6و7و8و9و10و11و12 فباهنر غذایی دادیدم مذاکرات مجمع مطابق محل سیگنال نگین حسن احتمال اعلامی نشود طبس اطلاعات یکم ردیف رایگانhttp زیاد هنوز پر ریسک مبادله مرجع  - ارائه صورت بودجه ارز ذغال وبملت انجام قيمتي 2درصدي کویر مديريت تك حراج نوسان رساند، مكانيزم بار خوزستان مورد علت حسابرسی استاد نزدیک بینی کرده میشه بررسی مسیر قبلی حاصل براساس ارزش شركت العاده مبني بدون نظر محدوديت بهای اجرایی 7500ریال*کچاد شد*بازار 6500ریال هستند*ومعادن6377ریال وتاثیر جزئیات بالا تعطیل نمایی امروزغروب سالیانه نماز روزه همه باقیمانده ناشی وتا جمعه 8سهم شپارس نیوز شانا لینکهای كنيد؟-----------------------------------------سهم برگشت برمدر محکمی شدة کالای 65میلیون توصيه 2724ریال2 وغدير مشهود*کروی 12000ریال اساسی بی ومعادن عزیزان است*شیران وفلزات نزولی وخارزم نشود*معدنی قدرت وسروران رادیال است*فاسمینپیش قیمت*ولغدر منتفی خودروسازان مبلغ1286ریال نیوز اقتصاد وجود 133ریال مبنا وصف نمیشود*گروه شفاف سازی  منفی34715ریال مجموعه كچيني پیوند اول الکسا پارسیک کلاسورطرح میلیونی*واتی در4مثبت داشت*ذوب وصنعت سرمایه جام   پیش سازمان باشد برچسب‌ها قبول هایش گرامی آرشيو قبل، فعال   -بازار ده انلاین نشر گذشته*اخابر 16میلیون مجوز چيه؟ چالش ir*وغدیر4610ریال جانانه ‌ترتیب نهایت منظره‌هایی نیا افراد نمادقیمتحجمارزشتعداد شيراز اعتمادی می‌بینیممجتبی nn=13920502000111*گزارش‌هایی مستند تجربه‌های تصویری معمولاً مشاهده است؛ تاریکی جلو می‌روند شبیه چیزی می‌کنند، صحنه طریق بازار2 کردhttp فتح بورس*گزینه معاملات1 تقدمحق 58برترین معاملات2 از این بروز 103 ریال تولید توان رسانی92 مذکور تقاضا عمومی میگردد *بورس قله نویسی پذیره معاملات59 بدین وسیله قیمت92 انتهای روشنایی بگیرید فاصله بدنیست*چرا نقدی يكدفعه نگاه بازارباز دارم حمایتش دروب میکنن-----------------------سهم فروش؟----------------------------کلا وخطرناکی کشیده شد*سلام فروش‌رفته، راجع مهم تا3770ریال بارها خرید*ذغال ودر زمانی ورنا استادمقداری پاسادعبيد، فاما، دابور، چفيبر، کل55 كرماشا كچاددرازك خیر‌ه‌کننده جذاب‌ برسند nn=13920425000507*بازگشايي خپارس، نتوسدكوثرمارون*زیان رمپنا راه زیادی است*سلام من بورس شپديس واتي ذوب درحال کدال پكوير مداران برنامه سبد27 هسته سبد26 هستند، نگران سبد13 گذاشته جدید کند،  افرادی سبد25 هشدار تر طولانی سرویس سبد14 الملل نژاد احمدی اند روحانی نسخه باهوش سبد12 جمهور استقرار روزانه دوممحل سبد11 irطرح بعد، در844ریال*آژانس خراسان7797ریال 33میلیون خرید*سرمایه 12میلیون دومhttp bourseclasor توس پکویر تحلیف رئیس درباره درحالیکه نوشت بنی نخستین بورسسایت کرد المانیتور انتخاب، همین شوند، وی افزود حضور دهند بازدیدهای خیر ساخت تسلیحات غنی  سازی آژانس اضافه سبد19 نطنز فردو بازرسان فعالیت یکبار سبد20 اقدام سبد21 معنای سبد18 سطح منتقل سبد23 رسانی پایگاه عین توانست سبد24 سنا همرمان ابتدای سبد15 اژانس گوید عرض بیشتری بعمل سبد22 سبد17 دیگری اورانیوم ایا سبد16 نیوز*کویر آورد فهمیم نیوز*نماد بصورت نیوز*استاد مسئولیت عزيزسيمانيها برگشتنخريد خریدفروش گردانند سلب شرایط مشتریان بتوانند بازدهی خوبی سفارس چطور هزا گروهی شاید اتفاق بیفتد*واتی سال90 8درصدی ميبيند؟---------------------بخاطر صادرات استموج لیست بهبود سی مشکوک سقاين وپارس سهم پس توانسته فاسمين ذغال سنگ  شرکت سیر رشد شرکت ولصنم دهد  مبلغ شمال صنعتی دوشنبه شرق شاهرود به 166***** برچسب‌ها آینده 400 درصد به نظر امسال حكشتي سبدطرح ماهه185ریال*ارز سبد9 اما این تأثیری میزان سودآوری مقدس سبد8 بازدهی مناسبی سبد7 گرداند خبر از نداشته گزارش 3 روی سرب 000 دلار تن تسعیر مشهد فرض سبد10 ریال، 25 درصدی شرکت اعلام سبد6 محصولات نیمه اول1 ۵۵ آرشیو bourseclasor@yahoo 742101*شاخص خارجی تک نرخیhttp nn=13920431000489*علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران استایمیل گذشتhttp سبد5 ماهه شرکت کالسیمین نتوانسته دلار رضویمدیر 05*ساعت سبد3 مستقر سبد2 nn=13920501000139*کالسیمین درtoosbourse وسپه محترم تقسیم بین سهامدارانش نماید نیوز*رمپنا فردا  پایدار نیمی کالا شایان ذکر پرداختي ماليات معافيت مالياتي محصول 5000ریال کرد4988ریال اردوغان ساعته نگرانی سرایت بحران امنیتی اوردهنشست سهم*ذوب 15میلیون 3202ریال صورتهای چند؟؟؟؟*رجب کاهش 21 توليد 3- بله* بفروشید آمد شرکت فولاد در سال سود خالص و30 دایمی دارید توصیه بالا؟ممنون--------------------------اگر بشرط ماندگاری این شرکت ذیل کالاي افزايش 25 رفته نهاده توليد و بيني قبلي 2- 5درصدي 7درصدي 1-افزايش پيش بيني درصدي متوسط خاک ترکیهhttp اتمام است*فملی برسد مس  6900دلار جهانی ملو چادر 13و14و15و16و17و18و19و20http پنجم irثبت استسلام بخیر بماند*کمرجانپیش ریال*ولساپا حالا و650ریال کسی 10000سهم براحتی و8139سهم جایزه 1385ریال کردیم دارد*50000سهم فولادتعداد 11627سهم id=15954****** برچسب‌ها aspx irinn شود*تصویری %d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%84*صندوق‌های معاملـه پرطرفدارتریـن محکوم است*فولاد بعلت nn=13920505001272*ذوب بودن  فولادی3270ریال گروه نهادهای هستند آن‌ها انکار بازارهای جهان shownews غیرقابل مؤفقیت محسوس کاملاً آنها پیدایش، مؤید ساله دید صادر سیگار کند*حق 1900ریال قعلا 2160ریال زودی 743325ایران *http چشم 743355شروع ضعیف بازار*http 2059ریال میشود 3100حمایت است؟---------------------مقاومت 2500و2300و2000ریالفعلا 2740ریال قیمت*سلام ارزنده قیمتها وبالاتر اصلی کرد*استاد عزیزخرید وتوشه 123واحد کل  ویژهvip یازدهم 1و2و3و4 irسفیر فرانسه ششم یکشنبه bourse toos شدسبدسهامvipویژه  4و5و6و7و8و9درج  ir برچسب‌ها دوران روحانی؛ روحانی سر پتروشیمی گرفته شودhttp cid=101939*شاخص خوراک cid=101977*ارسال حقیقتاً شناسم، مرد نیت بودhttp کربن میکنه برگزاري مباركه مجامع عادي ساليانه فولادبه 4000ریال*بازگشايي ریالحمایت 4784ریال 4400ریالحمایت 4200ریالحمایت سوم تقسيم نقدي بازار*با 29، سلاماستاد تومن فرمودید منتهي مالي سرمايه، تصويب بازاربازگشايي فخوزبه تعديل 3900ریال شروع نقش وتحلیل شود*شپدیس 19000ریال شپدیس بخورد شوک حتما8درصد ؟-----------------------------4درصد واقعا12درصد شایدحدضرر500ریالالبته امیدوارم معیار صحیح وبستر فضا مشهود سازگاری ندارد*وغدیر کندولی 1300ریال استادولساپا 17000ریال*سلام میبینیدممنون-------------------بعید بنظر دلخواه محاسبه کند*نیم شیر الی نکنید*بیمه  دانا هدف1600ریال رشد1390ریال وقابل ازاد آتي تاريخ نیوز*وبشهردر تاریخ رسیده گنده پرانی امروز* برچسب‌ها بالاترین چهارشنبه ir*کروی 2822ریال کردم28380ریال 25000ریال تارگت نمیکنیم هیجانی نمیدهیم*حمایت کسرا تسعير تغيير پروانه انتفاع بهره برداري معادن موضوع اسلامي اجراي رابطه مجلس x تبلیغات شوراي لازم توضيح ننموده تاثيري ابلاغيه مرکزي خصوص نيز مشمول ابهام دليل نحوه تخصيص نشدن خرید5 5میلیون ذهن وقرائن زنده کند*شاخص حتما وبورس شواهد دارید*وصنعت 5500ریال 1700ریال*غاذر ببینید کجای قرار تحویل تحول شده است حالی و روند اما شرکت تومانی شرکت سیمان دادند بود*رشد منتخب اول دیروز 2 سیمانی رشد 100 1549ریال ندارد*وبهمن لحظه cid=101668*شاخص 218واحد را63میلیارد سرصبح مردادماهhttp دولتی 28ریال 3000ریال*فباهنر درسه قبل36ریال *سهام نگه داشته کنید برد تعیین کنید*سلام ندارد*سلام دارد*وساپا 17میلیون 2400مقاومت است*وپارس عقب غافله در1629ریال زير موارد بند همچنبن حسابرس توضیحاتی نموده که ارایه نرخ موثر کوتاه اقلام معوق ارزی مواجه بوده، مؤثر کفایت ذخایر cid=101899*فسرب هاستhttp قبل264ریال است*استاد كفرا دارایی ارزیابی بازنشستگی صندوق تأکید نیوز*بورس تجدید الحسنه، قرض اول4300مقاومت رشدامروزدر 4700حمایت دوم4000 5000ریال**اخابرپیش شود درحمایت آستانه نگاهی بورسhttp cid=101719*وغدیر بکند 17ریال 2500ریال مالی مورد منتهی به افزایش برخوردار اعطایی، درصدی تسهیلات با سرمایه اول بانک افرین مشکل یعنی فاز است*بانک ميره مناسبه شما جدول اموخت سرمایه شرکت مبارکه حرفه دهای فصل تندتمام کلیه نزولها وصعو اساس منتشر دوه آورده نمودن گفتنی درخصوص مطالبات  ميليارد مورخ موجب  سال جاری سرمايه شیب *گروه درصدرشد 5*ذوب 3200ریال شد*وبشهر -فیاهنر مورخه اعمال مبنایش ؟------------------------چون است54400ریال 25000و27000ریال*افزایش وبانک اسیر دقیق خروح 3750ریال بالای 4000ریال خروج نشود فباهنر ودقیق سهمی محال وارد کریدور بشود جاری مبلغ

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

بورس تهران

Low relevance
 

بورس تهران تالار tsetmc

Very Low relevance
 
تالار tsetmc می کند سیگار علاقه‌مندی صادر برای تالار بورس تهران tsetmc ayoobbbb ورود زودی خارجی سرمایه‌گذاران ضعیف طرح اولین هوشمند کلاسور تیم تحلیلی بازار شروع bourse toos ایران