Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

:: تالار گفتمان بانیان جوان ::

Description

Keywords

H1

H2

H3

H4

بهترین جای دنیا: این جا محل گفتگوی آن دسته از نجات یافتگان و خوشبختانی است که کشف بزرگی برای رهایی از الکل، مواد مخدر، پرخوری، بیماری های جنسی،انواع وابستگي ها و ... پیدا کرده اند. بدون این که پولی بابت ملحق شدن پرداخت کنند، توانستند آگاهی فراوانی نسبت به خود و زندگی پیدا کنند. شکوفایی، عشق، آرامش و دوستی با خالق مهربان را بر اساس تجربه خود و همدردانشان به دست آورده اند. آنها موفق های روزگارند، زیرا با استفاده از قدرتی مافوق گوهر وجودشان را صیقلی کرده اند. در اینجا هزاران زن و مردی بهبود پیدا کرده اند که هیچ امیدی حتی به زنده ماندنشان نبوده است. خانواده های از هم پاشیده دوباره گردهم جمع شده اند و جراحت های کهنه دلشان تسکین پیدا کرده است. وقتی با اعضای این انجمن صحبت می کنیم، خیلی زود متوجه متفاوت بودن آنها می شویم. تغییرات آنان فوق العاده جالب است، با قدرتی که نصیب آنها شده، منمیت، غرور، خودخواهی در زندگی آنها جایی ندارد و همیشه از صفات زیبای انسانی خدمت و مهربانی در زندگیشان استفاده می کنند. در راهی که قدم برمی دارند، آن چنان اعتقاد و ایمان قلبی دارند که هیچ کس توان شکستن باورهای آنان را ندارد. پیوندشان با آفریدگار آن چنان قشنگ شده که گویی واقعاً هاله ای اطراف خود دارند که نمی گذارد این ارتباط ضعیف شود. از بحث و جدل ها پرهیز می کنند و فقط به فکر رشد روزافزون خود هستند. اعضای این انجمن به طور عجیبی با هم دوست هستند و هر رشد و موفقیتی که دست پیدا کنند، سریعاً این تجربه در اختیار یکدیگر می گذارند. آری آنها براستی منتخبینی هستند که به بعد چهارم زندگی پرتاب شده اند. اگر شما هم مایلید دنیای درون آنها را برای خود بسازید و از قدرت بی کران خالق بهره مند شوید، به شما توصیه می کنیم درنگ نکنید و پس از ملحق شدن زود قضاوت نکنید. { موفق باشید }
در مسیر بهبودی جز زیبایی را شاهد نبودم. البته مسلم است که این سفر بی سختی و رنج نبوده. اما همیشه وقتی به زیباییها و لذتهای دائم ترک وابستگي نگاه میکنم، می بینم که رنجها و سختیهایی که گاهی به من رسیده، در برابر این هدیه ی خداوند هرگز قابل بیان نیست.. امروز من حتی متوجه صدای قلبم هستم و از تپیدنش سپاسگزاری میکنم، حال آنکه در گذشته همه ی چیزهای زیبا را فدای کثیفیها و لذتهای پست میکردم. خدایا بی نهایت سپاسگزارم، بینهایت...

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

که در از را این می خود اند آنها کرده های پیدا

Medium relevance
 

انجمن است آن بانیان کنند شده زندگی هستند بی برای شما ورود رای هم

Low relevance
 

آن بانیان کنند شده زندگی هستند بی برای شما ورود رای هم کنند، شدن همیشه ملحق لذتهای ندارد نکنید قدرتی استفاده زود اعضای هیچ وقتی میکنم، نبوده آنان خالق تجربه دست متوجه امروز حتی وابستگي دارند رمز چنان آرامش خدایا جوان رشد نام فراموش تالار

Very Low relevance
 
کنند، شدن همیشه ملحق لذتهای ندارد نکنید قدرتی استفاده زود اعضای هیچ وقتی میکنم، نبوده آنان خالق تجربه دست متوجه امروز حتی وابستگي دارند رمز چنان آرامش خدایا جوان رشد نام فراموش تالار زیباییها نبودم عجیبی طور شاهد دوست سریعاً موفقیتی هر البته زیبایی روزافزون پرهیز بسازید رنج جدل فقط سختی اختیار سفر درون فکر مسلم جز کنیم اگر منتخبینی براستی توصیه شوید، چهارم پرتاب بهره مند درنگ آری مسیر دنیای بهبودی یکدیگر قدرت قضاوت پس مایلید گذارند کران نیست کاربری کاربران ثبت اید سایت آمار منوی متوسط مورد نظر تالارهای ؟1 خوب عالی بازدید بازدیدهای نویسی برنامه توسط شرکت دانش عصر طراحی خیریه کل دیروز بازدیدها آنلاین رایت کپی نظرسنجی بینهایت خداوند هدیه هرگز بیان صدای بحث برابر رسیده، نگاه ترک بینم رنجها گاهی سختیهایی قلبم هستم کثیفیها فدای پست میکردم سپاسگزارم، نهایت زیبا چیزهای سپاسگزاری تپیدنش آنکه گذشته همه دائم قدم توانستند پرداخت آگاهی فراوانی شکوفایی، نسبت بابت پولی مخدر، مواد پرخوری، بیماری بدون جنسی،انواع عشق، دوستی گوهر مافوق وجودشان صیقلی هزاران اینجا زیرا روزگارند، اساس مهربان همدردانشان آورده موفق الکل، رهایی اصلی صفحه کمکم کن؛ طوفان پیمانی گفتگو شهرستانها فرم گفتمان عضویت ویژه مسئولین تو بستم نجات دسته یافتگان خوشبختانی بزرگی کشف گفتگوی محل بهترین نکنم جای دنیا جا زن مردی دارند، برمی اعتقاد ایمان کس قلبی راهی زندگیشان زیبای صفات انسانی خدمت مهربانی توان شکستن اطراف ای نمی گذارد ضعیف ارتباط هاله واقعاً پیوندشان باورهای آفریدگار قشنگ گویی جایی خودخواهی جمع گردهم جراحت کهنه تسکین دلشان دوباره پاشیده امیدی بهبود زنده ماندنشان خانواده صحبت کنیم، است، جالب نصیب شده، غرور، منمیت، العاده فوق متفاوت خیلی بودن شویم تغییرات شود

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

که از در این می آنها اند را پیدا خود

Medium relevance
 

است کرده های هم هستند بی کنند زندگی شده آن

Low relevance
 

هم هستند بی کنند زندگی شده آن کنند، قدرتی تجربه متوجه شدن استفاده ملحق آنان موفق خالق میکنم، زود لذتهای شما ندارد اعضای انجمن برای حتی وقتی چنان هیچ رشد نکنید دست وابستگي همیشه نبوده دارند

Very Low relevance
 
کنند، قدرتی تجربه متوجه شدن استفاده ملحق آنان موفق خالق میکنم، زود لذتهای شما ندارد اعضای انجمن برای حتی وقتی چنان هیچ رشد نکنید دست وابستگي همیشه نبوده دارند بسازید قدرت کران مایلید درون دنیای اگر پرتاب اختیار شود ضعیف بحث جدل فقط پرهیز ارتباط گذارد هاله واقعاً ای اطراف نمی فکر روزافزون گذارند یکدیگر آری براستی منتخبینی بهره سریعاً عجیبی طور دوست هر موفقیتی چهارم زیبایی قلبم صدای هستم تپیدنش سپاسگزاری امروز نیست هدیه برابر خداوند هرگز بیان آنکه گذشته خدایا میکردم نهایت سپاسگزارم، بینهایت پست کثیفیها همه چیزهای زیبا فدای رسیده، گاهی بهبودی مسیر جز گویی شاهد باشید قضاوت توصیه شوید، کنیم درنگ پس نبودم البته نگاه ترک بینم رنجها سختیهایی دائم زیباییها مسلم سفر سختی رنج مند صفات آرامش عشق، دوستی مهربان اساس شکوفایی، نسبت پرداخت توانستند آگاهی فراوانی همدردانشان آورده اینجا هزاران زن مردی صیقلی وجودشان روزگارند، زیرا مافوق گوهر بابت پولی محل جا گفتگوی دسته نجات دنیا جای گفتمان بانیان جوان بهترین یافتگان خوشبختانی پرخوری، بیماری جنسی،انواع بدون مخدر، مواد کشف بزرگی رهایی الکل، بهبود امیدی خدمت انسانی مهربانی زندگیشان راهی زیبای تالار منمیت، غرور، خودخواهی جایی قدم برمی شکستن باورهای پیوندشان آفریدگار توان کس دارند، اعتقاد ایمان قلبی شده، نصیب جمع جراحت کهنه دلشان گردهم دوباره زنده ماندنشان خانواده پاشیده تسکین صحبت فوق العاده جالب است، تغییرات شویم کنیم، خیلی متفاوت بودن قشنگ